BRAbank rapporterer et årsresultat før skatt på 170,1 MNOK og foreslår utbytte på 63,5 MNOK

Report this content

Høydepunkter 2021:

  • Solid lønnsomhetsutvikling med rekordresultat før skatt på 170,1 MNOK
  • Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 63,5 MNOK, tilsvarende 0,67 kroner per aksje
  • 44% økning i aksjekursen (1. januar til 31. desember) - OSEBX 23%
  • Realisert kostnadssynergier på ca. 85 MNOK (fra fusjonen)
  • Redusert misligholdte lån - salg av porteføljer på totalt 781 MNOK med nøytral resultateffekt

Finansielle tall for 2021:

- Rapportert årsresultat før skatt på 170,1 MNOK (etter skatt 128,1 MNOK)

- Brutto utlån på 5 489 MNOK

- Kundeinnskudd på 5 568 MNOK

- Egenkapital på 1 308 MNOK (etter avsatt utbytte)

- Ren kjernekapitaldekning (CET1) på 23,69% (etter avsatt utbytte)

- Bokført verdi per aksje 13.00 NOK

Fokus 2022:

- Internasjonal ekspansjon

- Levere attraktiv egenkapitalavkastning for aksjonærene

- Kostnadseffektiv drift, god styring av kredittrisiko og effektiv utnyttelse av egenkapitalen på tvers av geografiske markeder

Etter å ha levert mer enn 400 MNOK i samlet resultat før skatt de siste fire årene, ønsker BRAbank i tiden fremover å fokusere på å etablere seg i nye lønnsomme markeder. Norge generelt og BRAbank spesielt er langt fremme med heldigitale løsninger og det er naturlig å eksportere denne driftsmodellen til større markeder, hvor en digital nisjebank som oss kan ha et konkurransefortrinn mot etablerte aktører. Vi har et sterkt team med lang og bred bransjeerfaring, og har derfor gode forutsetninger for å lykkes i nye markeder, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

Abonner

Dokumenter og linker