BRAbank rapporterer et resultat før skatt i 4. kvartal på 37,4 MNOK

Report this content

Resultat før skatt for 4. kvartal 2021 viste et overskudd på 37,4 MNOK sammenlignet med 325,1 MNOK i 4. kvartal 2020. 4. kvartal 2020 var påvirket av negativ goodwill og enkeltkostnader etter fusjonen mellom Easybank og BRAbank. Justert for disse engangseffektene var resultat før skatt i 4. kvartal 2020 23,5 MNOK.

Vi er fornøyde med resultatet i 4. kvartal og et resultat før skatt for 2021 på 170,1 MNOK, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

Høydepunkter 4. kvartal 2021:

- Resultat før skatt 37,4 MNOK

- Netto renteinntekter 116,6 MNOK

- Ren kjernekapitaldekning på 23,7% (etter avsatt utbytte)

- Brutto utlånsportefølje 5,5 milliarder

- Bokført verdi per aksje 13.00 NOK

BRAbank ASA inviterer til presentasjon av bankens resultater for 4. kvartal 2021 torsdag 17. februar 2022 kl. 10:00 Presentasjonen vil bli arrangert av Sparebank 1 Markets og finne sted på Microsoft Teams. Påmelding sendes til corporateaccess@sb1markets.no. Link til Teams Live vil bli tilsendt etter påmelding.

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no