BRAbank rapporterer sitt beste resultat hittil og etablerer utbyttepolicy

Report this content

Banken leverte et resultat før skatt på 50,3 millioner i 3. kvartal 2021, en økning på 4,7 millioner fra forrige kvartal, og dette er dermed bankens beste resultat hittil. Resultat før skatt hittil i år er 132,7 millioner.

Egenkapitalavkastningen endte på 12,1% annualisert og fortsetter en positiv utvikling. Egenkapitalen økte til 1 343 millioner og banken har solid buffer til regulatoriske kapitalkrav, som gir operasjonell og finansiell fleksibilitet.

Styret i banken vedtok 27. oktober å etablere en utbyttepolicy der det åpnes opp for at kapital som ikke allokeres til vekstformål kan utbetales som kontantutbytte.

Ved fastsettelse av utbyttenivå skal bankens soliditet hensyntas, herunder forventet resultatutvikling, fremtidig kapitalbehov, vekstplaner, eksterne rammevilkår, lover og retningslinjer samt bankens strategiske mål.

Det har vært et begivenhetsrikt kvartal, ifølge administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

  • Vi har god vekst i Finland og fått inn 24SevenOffice som partner på vår B2B satsing.
  • Vi har inngått «forward-flow» avtale med Axactor i Finland om salg av misligholdte lån i Finland på løpende basis.
  • Vi avvikler kredittkort virksomheten som ikke er lønnsom, og avtalene med Widerøe og Braathens Aviation AB er sagt opp.
  • Banken har utstedt nye fondsobligasjonslån og nye ansvarlig lån på henholdsvis 32 millioner og 50 millioner til lavere spread enn de banken kjøpte tilbake.

Kombinasjonen av fortsatt sterk kostnadskontroll og lave tap gir oss resultatrekord, som jeg er godt fornøyd med sier Berentsen.

Høydepunkter 3. kvartal 2021:

- Resultat før skatt 50,3 MNOK (resultat etter skatt 37,9 MNOK)

- Netto renteinntekter 118,5 MNOK

- Egenkapital på 1 343.4 MNOK

- Annualisert egenkapitalavkastning på 12,1%

- Brutto utlånsportefølje 5 400 MNOK

Fokus fremover:

- Relansere usikrede lån i Sverige, og fortsette veksten i Finland

- Vurdere nye markeder utenfor Norden

- Utvikle nye inntektsstrømmer innenfor SMB med partnere

- Ta ut ytterligere kostnadssynergier

- Vurdere vekstinitiativer og utbyttemuligheter i 2022

Banken presenterer resultater for 3. kvartal 2021 torsdag 28. oktober 2021 kl. 10:00 Presentasjonen vil bli arrangert av Pareto Securities og finne sted i deres lokaler i Dronning Mauds Gate 3, 11. etasje, Oslo. Presentasjonen vil også kunne følges digitalt via Teams Live. Påmelding sendes til events.no@paretosec.com. Link til Teams Live vil bli tilsendt etter påmelding

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00

E-post: ir@brabank.no