Trygve Gjertsen styreleder i LFV Norway AS

Trygve Gjertsen blir styreleder i selskapet LFV Norway AS med oppdrag å utvikle LFV på det norske markedet for flygeledelse.

Trygve Gjertsen har innehatt en rekke ledende stillinger og styreverv i skandinavisk luftfart, herunder i SAS Gruppen og Braathens i både Norge og Sverige. Han har også vært Partner i Ernst & Young og Konserndirektør i Posten Norge.
– Vi er svært glade for å ha knyttet Trygve til LFV, Trygve Gjertsen har solid bransjeerfaring og et sterkt kundefokus, ettersom han i hovedsak kommer fra foretak som benytter flygeledelsestjenester og er godt fortrolig med vår bransje. Med Trygve Gjertsen har vi alle forutsetninger for å skape en solid plattform for vår satsing i Norge, sier LFVs generaldirektør Olle Sundin.

Det norske markedet for lokal flygedelse avreguleres i 2016 og vil i og med det bli konkurranseutsatt. Norge er et viktig market for LFV, og det er et marked LEV har gode erfaringer med.
– LFV er en sterk aktør som kan bidra til å utvikle flyplassenes konkurransekraft og -evne. Det gjør vi både ved å skreddersy tjenester etter kundenes behov og ved å ligge i forkant når det gjelder utvikling av operative og tekniske konsepter. Vi har også erfaringer med konkurranse og avregulering som kan være interessante, sier Olle Sundin.
Internasjonalt har LFV arbeidet i 50 land og er bransjeledende innenfor utviklingen av RTS, Remote Tower Services, fjernstyrt flygeledertjeneste. For et år siden satte LFV verdens første kontrollsentral for RTS i Sundsvall for fjernstyring av Örnsköldsvik Airport i drift.
– Det blir en spennende utfordring å arbeide for LFVs fortsatte etablering på det norske flygeledermarkedet. Med mitt engasjement i LFV Norway AS håper jeg å kunne bidra til at LFV blir en viktig og etterspurt aktør i Norge, sier Trygve Gjertsen.

For mer informasjon eller ønske om intervjuer, kontakt LFVs pressetjeneste på telefon +46(11)-19 20 50.

 

Faktarute

  • LFV er først i verden med fjernstyrt flygeledelse, Remote Tower Services, RTS. Siden april 2015 har Örnsköldsvik Airport vært fjernstyrt fra Remote Tower Centre, RTC, i Sundsvall. Etter ett års drift har LFV 4 000 timers erfaring med operativ fjernstyrt flygeledelse.
  • LFV tilbyr flygeledelse og relaterte tjenester både nasjonalt og internasjonalt.
  • LFV leverer en sikker, effektiv og miljøtilpasset flygeledelsestjeneste for sivil og militær luftfart.
  • LFV trafikkleder 23 flyplasser og 3 kontrollsentraler i Sverige, samt leverer flygeledertjenester på fem flyplasser i Abu Dhabi. 
  • LFV bedriver forskning og utvikler tjenester og operative konsepter for å møte nye forutsetninger for kapasitet, tilgjengelighet og bærekraft.
  • LFV samarbeider i ulike allianser og organisasjoner for å effektivisere det europeiske luftrommet.
  • LFV har over 70 års erfaring og kunnskap om flygeledertjenester og flysikkerhet.

LFV i tall 2015
3,4 milliarder i omsetning.
1200 ansatte.
712 000 flybevegelser i svensk luftrom.
99,9 prosents punktlighet.
23 svenske flyplasser flygetrafikkledes av LFV.
3 kontrollsentraler med flygetrafikkledelse.
30 års erfaring med virksomhet i over 50 land.
150 utdabbede flygeledere i ”grønn flygeledelse” 2015.
100 prosent oppfylte flysikkerhetsmål.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi er svært glade for å ha knyttet Trygve til LFV, Trygve Gjertsen har solid bransjeerfaring og et sterkt kundefokus.
Olle Sundin, generaldirektør LFV.