Fortsatt sterkt resultat for Lindex

Report this content

Motekonsernet presenterer i dag sitt resultat og omsetning for første halvår og andre kvartal. Lindex kan med dette vise at de fortsetter å levere et sterkt resultat.

Lindex' driftsresultat for første halvår 2019 økte med 30 millioner svenske kroner og utgjorde 65 millioner svenske kroner (35 millioner svenske kroner). Driftsresultatet for andre kvartal er fortsatt på det høye nivået som ble oppnådd i samme periode i fjor, på 197 millioner svenske kroner (197 millioner svenske kroner).

«Vi har fortsatt med å følge vårt målrettede arbeid og har levert et sterkt resultat med god kostnadskontroll», sier konsernsjef Susanne Ehnbåge. 

Lindex' totale omsetning i svenske kroner (SEK) i løpet av første halvår var på samme nivå som tilsvarende periode året før, men ble redusert med 1,3 prosent i lokal valuta. Omsetningen i andre kvartal ble redusert med 3,2 prosent i svenske kroner (SEK) og med 4,1 prosent i lokal valuta. 

«Sammen med resten av bransjen ble vi påvirket av en kald vår. Vi så også en kalendereffekt som ble forårsaket av påsken. Vi har imidlertid økt snittkjøpet og forbedret marginen vår ved å redusere antall salgsvarer. Dette viser at vi har styrket vårt kommersielle motetilbud og møter kundenes behov», sier Susanne Ehnbåge.

Lindex viser en bedre omsetningsvekstvekst enn markedet i sine største salgsland, Sverige og Norge. Motekonsernet opprettholdt sine sterke resultater på nett med økt omsetning i første halvår på 29,6 prosent og med 23,2 prosent i andre kvartal. 

«Vi står nå overfor en spennende høst, og jeg er svært optimistisk med tanke på det som ligger foran oss. Vi har store ambisjoner for vår globale vekst, både gjennom butikker og e-handel, men også flere spennende partnere og samarbeid. Suksessen vår er basert på hvordan vi skaper verdier og overgår kundenes forventninger», sier Susanne Ehnbåge.
 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 470 butikker i 17 land og salg online. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig mote til den moteinteresserte og bevisste kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Lindex vokser, både i egne kanaler og sammen med globale moteplattformer. Lindex bærekraftsløfte er å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner, respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er en del av det finske børsnoterte Stockmann-konsernet. Mer informasjon på http://www.lindex.com/no/

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker