Dropper ferien for å betale inkassogjeld

Report this content


Mange nordmenn bruker årets feriepenger til å betale ned inkassogjeld, og det er menn som er flinkest, viser tall fra Lindorff AS.

Hele 536 millioner kroner med inkassogjeld ble betalt ned i juni, som dermed ble årets rekordmåned.

Menn betalte mest
Lindorff mottok 40 millioner kroner mer i inkassoinnbetalinger i juni enn i en normal måned, og norske menn stod for hele 89 prosent av denne økningen. Totalt betalte mennene inn bortimot 400 millioner kroner i løpet av måneden. Mens mange menn kuttet i feriebudsjettet for å kunne redusere inkassogjelden, brukte kvinner i mindre grad feriepengene til å øke innbetalingene.

-Det er tydelig at menn er mest villige til å velge bort ferien for å betale ned på inkassogjelden. Norske menn er normalt dårligere betalere enn kvinner, så det er derfor positivt at de viser størst betalingsiver når feriepengene kommer på konto, sier kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i Lindorff Norge.

65 prosent av norske privatpersoner med betalingsanmerkning er menn, selv om kvinnene har tatt innpå de siste årene.

100 000 nordmenn betalte i juni
Nesten 100 000 nordmenn valgte å betale inkassogjeld i juni, hele 17 000 flere enn i desember. Norske menn betalte gjennomsnittlig ned 6900 kroner i inkassogjeld i løpet av juni, mens kvinnene betalte 3500 kroner.

-Juni er en måned hvor skattefrie feriepenger gjør at de fleste har ekstra likviditet, og vi ser at mange bruker disse pengene til å redusere gjeldsbyrden sin. Det er noen ganger krevende å kvitte seg med inkassogjeld, og det kan derfor være smart å feriere litt enklere for å bedre økonomien, sier Eikemo.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Stig Inge Eikemo
Kommunikasjonssjef
47 90 07 03 84
47 24 16 25 10
Stig-Inge.Eikemo@lindorff.com

Lindorff er et av Europas ledende inkassoselskaper og er klart markedsledende i Norge. I Norge leverer Lindorff tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon, og porteføljeoppkjøp. Siden juni 2008 har konsernet vært eid 50 % av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 % av Investor AB.

Tips for bedre privatøkonomi:
1. Betal regningene i tide. Da slipper du salærer og gebyrer i tillegg til beløpet du er skyldig
2. Ta kontakt med kreditor så tidlig som mulig dersom du har problemer med å betale det du skylder. Sammen vil dere kunne finne en løsning på betalingsproblemene
3. Ikke betal gammel gjeld ved å ta opp nye lån, og kvitt deg med smågjelden.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker