Lindorffanalysen: Tøffere for konsulentene

Stadig flere konsulentselskaper sliter med å betale regningene, og antall konkurser øker kraftig, viser en analyse utført av Lindorff.

Bransjen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, som hovedsakelig består av konsulentselskaper, har de siste 12 månedene hatt en konkursøkning på hele 45 prosent. I andre kvartal steg dessuten antall betalingsanmerkninger i denne bransjen med over 17 prosent, sammenlignet med fjoråret. Dette tyder på at konkursøkningen vil fortsette.

Små konsulentselskaper mest utsatt
-Når næringslivet strammer til, blir det raskt litt tøffere å være konsulent. Det har derfor vært en bratt økning både i antall selskaper med betalingsvansker og konkurser i denne bransjen, og det er de små konsulentselskapene som er mest utsatt, sier kommunikasjonsdirektør Stig Inge Eikemo i Lindorff AS.

Lindorff har ikke sett noen effekt av kuttene innenfor offshore ennå, men forventer at dette kan slå negativt ut for blant annet konsulentbransjen.

Risikoen øker innen bygg og anlegg
Selskaper innenfor bransjen overnatting og servering sliter fortsatt mest med å betale regningene, og over 21 prosent fikk betalingsanmerkning i løpet av 2. kvartal. Bygg og anlegg utmerker seg med en konkursandel på 2,4 prosent siste 12 måneder, en økning på hele 24 prosent sammenlignet med året før.

-Bygg og anlegg har hatt en høy konkursandel i lengre tid, og vi ser nå at både antall betalingsanmerkninger og konkurser er på vei opp. Samtidig ser vi et klart skille mellom underbransjene som er utsatt for sterk konkurranse fra utlandet, og de som er mer skjermet. Malere og snekkere har en konkursandel på mellom 3-5 prosent, mens elektrikere og rørleggere bare ligger på rundt en prosent, sier Eikemo.

10 prosent flere konkurser
10 prosent flere norske aksjeselskaper har gått konkurs de siste 12 månedene, sammenlignet med ett år tilbake. Antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger har derimot bare økt med 1,3 prosent, sammenlagt med samme periode i fjor.

-Andel aksjeselskaper med betalingsanmerkning ligger nå på det høyeste nivået vi har sett de siste 10 årene, men vi ser samtidig at økningen har flatet ut i det siste. Dette tyder på at vi fremover også vil se en svakere konkursøkning, avslutter Eikemo.


Lindorffanalysen er vedlagt. For mer informasjon eller data kontakt:

Stig Inge Eikemo,
Kommunikasjonsdirektør i Lindorff i Norge
Tlf: 900 70 384
Epost: stig-inge.eikemo@lindorff.com


Om Lindorff:

Lindorff ble stiftet i 1898 og er i dag en europeisk fullserviceleverandør av tjenester innen kredittforvaltning. Vi tilbyr informasjonstjenester, betalingstjenester, faktureringstjenester, inkasso og gjeldsoppkjøp. I dag står Lindorff særlig sterkt i finansbransjen, der vi innehar den ledende posisjonen i Europa. Selskapet er Norges største i sin bransje. Lindorff har ca 2750 ansatte i 12 land. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo, men selskapet har også større avdelinger i Bergen, Trondheim og på Røyken. 

Om Lindorffanalysen:
Lindorffanalysen er utført av Lindorff for å gi en oversikt over den økonomiske tilstanden i Norge. Analysen tar for seg status for privatpersoners mislighold og inkasso, samt mislighold av betalinger og konkurser i næringslivet. Analysen er basert på all tilgjengelig data rundt betalingsanmerkninger, konkurser og inkassosaker.

Tags:

Om oss

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Norge til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 11 land. Lindorff Group ble etablert i 2003 med Lindorff Holding og Contant OY i Finland. Siden juni 2008 har konsernet vært eid 50 % av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 % av Investor AB. Lindorff i Norge har over 750 ansatte, fordelt på fire store lokasjoner i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet. I Norge leverer Lindorff tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon, og porteføljeoppkjøp.