Vanskeligere å få betalt i Norge

Norske selskaper har over lengre tid misligholdt stadig mer, noe som har resultert i en kraftig konkursøkning de siste kvartalene. Også norske privatpersoner sliter mer med å betale regningene, selv om veksten her er lavere enn for bedrifter.

Lindorff kjenner temperaturutviklingen i norsk økonomi bedre enn de fleste. Våre data gjør at vi fanger opp mange trender på et tidlig stadium. Utviklingen i mislighold gir signaler om hvordan den generelle økonomiske utviklingen vil bli. Vedlagt finner du 3. utgave av Lindorffanalysen, som gir et omfattende innblikk i norsk misligholdsutvikling.

Sterk konkursøkning
Akkurat nå viser våre tall at det er en sterk konkursøkning i norsk næringsliv. Konkursene kommer etter en periode hvor norske bedrifter har pådratt seg stadig flere inkassosaker og betalingsanmerkninger. Vi forventer at antallet konkurser vil øke videre, men at økningen vil avta noe fremover.

Likviditet viktig
Hovedsakelig er det små og mellomstore bedrifter som opplever den sterkeste konkursøkningen. SMB-selskaper har oftere stram likviditet, noe vi ser er en viktig konkursdriver. Nye kapitalkrav for bankene vil kunne få en negativ sideeffekt på mindre aksjeselskaper med svak likviditet fremover, da det kan bli vanskeligere for disse å få kreditt.

Reiselivet bedre i nord
Industrien er mer utsatt enn tidligere, men det er fortsatt overnatting og servering som sammen med varehandel som er bransjene med størst betalingsvansker. Når det gjelder overnatting og servering, er det interessant at Nord-Norge skiller seg svært positivt ut på konkursstatistikken. Mens 2,6 prosent av selskapene i bransjen gikk konkurs i Norge totalt, var andelen bare på 1 prosent i Nord-Norge.

Husholdningene sliter mer med regningene
Misligholdet i norske husholdninger øker igjen, men veksttakten er fortsatt relativ moderat. Det skyldes at renten er lav og arbeidsmarkedet godt, noe vi håper ikke endrer seg. Samtidig er det bekymringsverdig at misligholdet er så høyt, på tross av en god økonomisk tilstand .

Mer mislighold i vente
En god pulsmåler på kredittmarkedet er utviklingen i mislighold på bilfinans og kredittkort. Her ser vi at nivået nå er på det høyeste siden finanskrisen, og har vært sterkt økende de siste årene. Dette er regninger som folk tradisjonelt slutter å betale når det er trange tider økonomisk, og de gir derfor en god pekepinn på at misligholdet blant norske husholdninger vil stige fremover.

For mer informasjon eller data kontakt:

Stig Inge Eikemo
Kommunikasjonssjef
47 90 07 03 84
47 24 16 25 10
Stig-Inge.Eikemo@lindorff.com

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Norge til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 11 land. Lindorff Group ble etablert i 2003 med Lindorff Holding og Contant OY i Finland. Siden juni 2008 har konsernet vært eid 50 % av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 % av Investor AB. I Norge leverer Lindorff tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon, og porteføljeoppkjøp.

Om Lindorffanalysen: Lindorffanalysen er utført av Lindorff for å gi en oversikt over den økonomiske tilstanden i Norge. Analysen tar for seg status for privatpersoners mislighold og inkasso, samt mislighold av betalinger og konkurser i næringslivet. Analysen er basert på all tilgjengelig data rundt betalingsanmerkninger, konkurser og inkassosaker.

Om oss

Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen og kan se tilbake på en over 110 år lang historie. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Norge til å bli et ledende Europeisk konsern, representert i 11 land. Lindorff Group ble etablert i 2003 med Lindorff Holding og Contant OY i Finland. Siden juni 2008 har konsernet vært eid 50 % av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 % av Investor AB. Lindorff i Norge har over 750 ansatte, fordelt på fire store lokasjoner i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet. I Norge leverer Lindorff tjenester i hele verdikjeden, fra kundeutvelgelse, kredittinformasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon, og porteføljeoppkjøp.