60 + 170 = Fremtid

Report this content


I jubileumsåret retter LIQUI MOLY og MÉGUIN blikket fremover

September 2017 – To selskaper, to jubileer: For 60 år siden ble smøremiddelspesialisten LIQUI MOLY grunnlagt. Nesten tre ganger så gammel som MÉGUIN. Mineraloljeprodusenten feirer sitt 170-årsjubileum i 2017. Til tross for sin høye alder, kan begge de tyske selskapene glede seg over god helse.

I flere tiår har det vært et tett samarbeid mellom de to uavhengige selskapene LIQUI MOLY og MÉGUIN. MÉGUIN har som leverandør produsert de smøremidlene, spesielt motorolje, som LIQUI MOLY har solgt over hele verden med stor suksess – mer enn bare et supplement for tilsetningsstoffdriften, selve røttene til LIQUI MOLY.

I 2006 besluttet de to selskapene å slå kreftene sammen, og LIQUI MOLY overtok MÉGUIN. Begge merkenavnene ble beholdt. Fusjonen var en stor, men god avgjørelse. For senere har utviklingen bare gått en vei: opp. Mellom 2009 og 2016 økte omsetningen fra 256 millioner euro til 489 millioner euro; mer enn en fordobling.

„Hvordan selskapet går avhenger av holdninger, innsats og ikke minst personlig innstilling - akkurat som hos mennesker. Den som tar vare på kropp og sinn og tar vare på de sjansene som byr seg,  har større sjanse til å oppnå et langt liv enn den som driver rovdrift på seg selv", sier Ernst Prost, administrerende direktør og eier av begge selskapene. Både LIQUI MOLY og han er årgang 1957, og ingen av dem føler seg gamle. De holder seg godt. Det å være sprek, våken og åpen for endringer er viktig for Ernst Prost: "Det skaper nødvendig tilpasningsevne. Og det er helt avgjørende for å sikre suksess og videre drift for et selskap." Modernitet betyr å kjenne tidens puls og følge de strømningene som dukker opp. „Selvfølgelig kunne vi gå mot vinden, men da ville vi bare kjenne regnet piske mot ansiktet. Det er smartere å sette segl etter vinden“, sier selskapets sjef og viser til globalisering som et eksempel: „Vi har ikke bestilt den, men vi tilpasser oss situasjonen så godt vi kan for å utnytte de sjansene som gir seg på best mulig måte.“

Den som vil ligge i front, må kunne snu på hælen og tilpasse seg nye situasjoner. Med flinke og kompetente ansatte, LIQUI MOLY og MÉGUIN har nærmere 800 medarbeidere til sammen, er det bare mulig dersom alle er sitt ansvar bevisst. Stikkord: nærhetsprinsippet. Flat struktur og kort vei fører til raske avgjørelser. „Vi forholder oss ikke til markedet som en stor oljetanker, men som en seilbåt. Vi justerer kursen hver dag og etter kundenes ønsker“, sier Ernst Prost. Og det er også nødvendig, for de mellomstore selskapene konkurrerer daglig med globale oljeselskaper.

Under slike betingelser er det kun mulig å oppretteholde driften over et så langt tidsrom dersom man tenker og handler ukonvensjonelt. MÉGUIN ble grunnlagt i 1847, og LIQUI MOLY  i 1957. Det finnes mange eksempler: Mens konkurrentene i stadig større grad dropper salgskonsulenter utenfor huset, satser begge selskapene på direkte kontakt med kundene og utvider salgsteamet kontinuerlig - både på hjemmemarkedet Tyskland og i andre land. Og i motsetning til konkurrentene tilbyr begge selskapene en gratis servicetelefon for tekniske spørsmål om produktene, henholdsvis i Ulm og Saarlouis. Ikke et callcenter, men en kundeservice betjent med fagpersoner som vet hva de snakker om.

Investering i kunnskap er helt avgjørende for begge selskapene og et uttrykk for at man arbeider fremtidsrettet. „Det å oppdage nye produkter krever intensiv forskning som igjen krever det nyeste innen laboratorie- og produksjonsteknikk“, sier Prost. Dette er også grunnen til at laboratoriekapasiteten har blitt doblet de siste årene. I tillegg har man innredet et tankanlegg i havnen, og lagerkapasiteten på oljefabrikken er utvidet enormt. Den nye matrisefordelingen og robotteknikk betyr et kvantesprang for produksjonsteknikken. Andre prosjekter er allerede i støpeskjeen.

„Røttene til begge selskapene befinner seg i Tyskland. Made in Germany betyr noe helt spesielt for oss “, forklarer Ernst Prost. Og akkurat som enkelte universelle prinsipper, er dette noe selskapene ønsker å holde fast ved. Dette er prinsipper som respekt, forutsigbarhet, takknemlighet og hanseatiske kjøpmannssdyder. „Det er verdier som er eldre enn begge våre selskaper til sammen, men det betyr ikke at de har mistet sin verdi for oss“, utdyper innehaveren, „men vi kan vel slå fast at vi i dag kanskje fremstår som nesten litt eksotiske i så måte - på en positiv måte vel og merke.“

Det som kanskje kan fremstå som gammeldags for noen, er faktisk helt moderne og et spørsmål om tidsånd. Om de er aktuelle, kontrolleres regelmessig av utviklere, markedsførere og selgere hos LIQUI MOLY og MÉGUIN. De stiller spørsmål ved alt. Verden endres utrolig raskt, og det samme gjør kundenes smak og krav. Dette gjelder ikke minst for den yngre generasjonen, det vil si fremtidens kunder. For tiden er et hybridtilsetningsstoff under utvikling. Ernst Prost: „Det å kjenne igjen tegn og trekke de riktige konklusjonene. Det er nøkkelen til et fremtidsrettet selskap og utgjør selve eksistensgrunnlaget for LIQUI MOLY og MÉGUIN.“

Peter Szarafinski
Leiter Öffentlichkeitsarbeit Ausland
Head of Media Relations International
 
Phone:   +49 731 1420-189
Mobil:   +49 151 16207701
Fax:   +49 731 1420-82
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Om LIQUI MOLY
LIQUI MOLYs unikt rikholdige bilkjemiske sortiment omfatter rundt 4000 produkter: motoroljer og additiver, fett og pastaer, sprayer og bilpleie, klebe- og tetningsmidler. LIQUI MOLY, som ble grunnlagt i 1957, utvikler og produserer utelukkende i Tyskland. Selskapet er der ubestridt markedsleder på additiver, og blir gang på gang stemt frem som beste oljemerke. LIQUI MOLY, som ledes av eier Ernst Prost, forhandles i 120 land, og hadde i 2016 en omsetning på 489 millioner euro.