LIQUI MOLY setter fokus på alternative driftsformer

Spesialadditiv for hybridkjøretøy og piktogram for merking av motorolje

Oktober 2017 – Sammenlignet med antall diesel- og bensinkjøretøy utgjør de alternative kjøretøyene fortsatt en mindretallsgruppe. Like fullt fører de nye driftsformene til store omveltninger i bilindustrien. Også LIQUI MOLY følger tiden og lanserer en ny innovasjon: drivstofftilsetningen Hybrid Additive, som er utviklet spesielt for hybridkjøretøy. Egnede motoroljer for denne typen aggregater blir dessuten merket med et piktogram.

Hybrid Additive er strengt tatt selv en hybrid, ettersom det kombinerer to egenskaper: det stabiliserer drivstoffkvaliteten og rengjør innsprøytingssystemet. I hybridkjøretøyene er den elektriske motoren hovedfremdriften, mens forbrenningsmotoren bare fungerer assisterende. Den brukes derfor stort sett bare en kort stund om gangen. «Dette skaper to problemer», påpeker David Kaiser. Han leder avdelingen for forskning og utvikling hos den tyske spesialisten på bilkjemikalier, LIQUI MOLY.

«Drivstoffet blir værende på tanken lenger, og aldres dermed mer», forklarer Kaiser forskjellen i forhold til kjøretøy som bare har diesel- eller bensinmotor. En annen utfordring: Rester i innsprøytingstrakten på grunn av uregelmessig korttidsdrift. Nyheten Hybrid Additive holder bensinkvaliteten stabil, beskytter mot avleiringer i drivstoffsystemet, og fjerner eksisterende rester. «På den måten løser det begge problemene», understreker LIQUI MOLY-eksperten.

Innovasjonen fremhever utviklingskompetansen som selskapet besitter i en bransje som står overfor gjennomgripende omveltninger. Bilindustrien kommer til å forandre seg mer de neste ti årene enn den har gjort i løpet av de siste 100 årene. Årsaken er en rekke megatrender – deriblant elektromobilitet. «For oss står Made in Germany ikke bare for kvalitet, men først og fremst for forandring gjennom fornying. Forskning har derfor alltid vært en av bæresøylene for fremgangen vår», sier David Kaiser.

Selskapet har utviklet produkter for forbrenningsmotorer helt siden oppstarten for 60 år siden. Den alternative fremdriftsformen som føltes mest naturlig å begynne med ut fra denne ekspertisen, var den elektrohybride. Hvis man ser på de globale registreringstallene, er hybridene de alternative kjøretøyene det selges mest av. Ifølge Statista og IHS Autoinsight kommer antall hybrider til å øke betraktelig i forhold til antall el-biler frem mot 2025. «Vi satser på riktig hest», understreker Kaiser. «Ettersom dieselmotor blir stadig mindre aktuelt for hybridkjøretøy, lanserer vi et rent bensinadditiv.»

Det er gjort en forandring også hos smøremidlene, men bare med hensyn til det ytre: Etikettene på 1- og 5-liters dunkene har nå nemlig fått et hybridpiktogram. Bileiere og mekanikere kan dermed se med én gang om motoroljen er egnet for hybridkjøretøy. Og for den som vil være på den helt sikre siden, er LIQUI MOLYs oljeveiviser på nett god å ty til.

«Uten vedlikehold er problemer garantert» 

David Kaiser fra LIQUI MOLY er godt kjent med risikoene som hybridteknologien medfører for integrerte forbrenningsmotorer. 

Oktober 2017 – I kjøretøy med hybriddrift kombineres to ulike kraftkilder: en elektrisk motor og en forbrenningsmotor. I motsetning til vanlige bensin- og dieselbiler, har hybridbilene en forbrenningsmotor som bare kjører i bestemte situasjoner, og da ofte med lav belastning. David Kaiser, som leder avdelingen for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY, den tyske spesialisten på olje og tilsetningsstoffer, forklarer hvilke problemer dette kan føre til, og hvordan bileierne og verkstedene kan unngå dem.

På hvilken måte er kravene som forbrenningsmotoren stiller, annerledes i en hybridbil enn i en vanlig bil?

David Kaiser: I et hybridkjøretøy er ikke forbrenningsmotoren i bruk hele tiden. Når bilen startes, og når den brukes til by- og småkjøring, hentes energien fra elektrisk drift. Det er først ved lengre strekninger, middels til høye hastigheter eller tomt batteri at forbrenningsmotoren kobles inn. Det er totalt sett en svært ensidig kjøreprofil.

Men slitasjen er vel mindre på lange kjørestrekninger enn korte?

David Kaiser: Det er riktig. Sammenlignet med tradisjonelle biler har hybridkjøretøyene betraktelig kortere rekkevidde, og er best på kortere og middels lange strekninger. Forbrenningsmotoren vil dermed stort være i bruk bare kort tid om gangen. Det er bra for miljøet, men tøft for motoren.

Hvorfor?

David Kaiser: På grunn av det lave forbruket, vil driftstoffet i hybridbiler være på tanken lenger, og dermed aldres mer. Temperaturpåvirkning, fuktighet og luft, det vil si oksygen, gjør at bensin- og dieselkvaliteten endres. Dette gir dårligere kaldstart- og kjøreegenskaper i den lengre tiden det tar for motoren i hybridkjøretøy å gå seg varm. Samtidig går drivstoffet gjennom en naturlig aldrings- og oksidasjonsprosess. Tilførselen av oksygen gjør at drivstoffet oksiderer. Dette kan føre til rester. Summa summarum får drivstoffet dermed dårligere egenskaper. I verste fall vil det til slutt ikke lenger kunne brukes.

Hvordan kan bileierne selv motvirke dette?

David Kaiser: Kvaliteten på drivstoffet kan stabiliseres ved hjelp av tilsetningsstoffer – såkalte additiver. LIQUI MOLY har utviklet en slik tilsetning spesifikt for hybridkjøretøy. Additivet har i oppgave å forsinke aldringsprosessen til bensinen, og på den måten holde kvaliteten stabil.

Vil også restene i tanken kunne skape problemer?

David Kaiser: Forutsetningene for en velfungerende motor er motorolje, strøm, luft, kjølevæske og drivstoff. Hvis det er problemer med en av disse komponentene, kan motoren stoppe. Rester i tanken kan gjøre at drivstoffilteret tilstoppes. Slike mengder med avleiringer dannes imidlertid kun unntaksvis. Hvis det ikke der hovedproblemet ligger når det gjelder rester,

hvor ligger det da?

David Kaiser: Hybridkjøretøyene er utstyrt med det nyeste innenfor motorteknologi. Disse moderne, effektive aggregatene krever topp drivstoffkvalitet. Det er særlig ved uregelmessig og kortvarig kjøring av forbrenningsmotoren at man har stor fare for rester i innsprøytingssystemet. Slike rester slår negativt ut på innsprøytingen og drivstofforbrenningen, og fører til syvende og sist til dårligere motoreffekt. Uforbrent drivstoff kan havne i motoroljen og fortynne den. Derfor er det uhyre viktig å ha et rent drivstoffsystem.

Hvordan holder man det rent?

David Kaiser: Konstant, jevn motorgange – som man bare har unntaksvis når det gjelder forbrenningsmotorene i hybridkjøretøy – hjelper mye, men er ikke i seg selv nok. Våre additiver for hybridkjøretøy løser eksisterende avleiringer, og hindrer at det dannes nye klebrige, lakk- eller harpiksaktige rester. Det betyr at additivet kan brukes både forebyggende og for å løse problemer som har oppstått. For å oppnå forebyggende effekt må det tilsettes regelmessig i tanken.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Om LIQUI MOLY
LIQUI MOLYs unike og rikholdige bilkjemiske sortiment omfatter rundt 4000 produkter: motoroljer og tilsetningstoffer, fett og pastaer, sprayer og bilpleie, klebe- og tetningsmidler. LIQUI MOLY, som ble grunnlagt i 1957, utvikler og produserer utelukkende i Tyskland. Selskapet er der ubestridt markedsleder på additiver, og blir gang på gang stemt frem som beste oljemerke. LIQUI MOLY, som ledes av eier Ernst Prost, forhandles i 120 land, og hadde i 2016 en omsetning på 489 millioner euro.

Om oss

LIQUI MOLYs unikt rikholdige bilkjemiske sortiment omfatter rundt 4000 produkter: motoroljer og additiver, fett og pastaer, sprayer og bilpleie, klebe- og tetningsmidler. LIQUI MOLY, som ble grunnlagt i 1957, utvikler og produserer utelukkende i Tyskland. Selskapet er der ubestridt markedsleder på additiver, og blir gang på gang stemt frem som beste oljemerke. LIQUI MOLY, som ledes av eier Ernst Prost, forhandles i 120 land, og hadde i 2016 en omsetning på 489 millioner euro.

Multimedia

Multimedia