Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge

Report this content

Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår. 

Oslo,15 februar 2021 – Nordnet, den ledende digitale sparing- og investeringsbanken i Norden, har utvidet bruken av Inca, Itello's poliseadministrasjonssystem, for å muliggjøre et tjenestetilbud rettet mot den nylig introduserte Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge. EPK gjør det mulig for 1,5 million ansatte i privat sektor selv å foreta valg av pensjonsleverandør gjennom bruk av digitale tjenester. EPK gir ansatte mulighet både til å velge pensjonsleverandør og til å velge forvaltningsstrategi for sin tjenestepensjon. 

For forsikringsselskapene og andre aktører i pensjonsmarkedet, medfører EPK at de må ha systemløsninger som kan integreres mot de automatiserte markedsløsningene som kreves for å delta i dette markedet. Nordnet har ambisjon om å være den mest kostnadseffektive tilbyderen i dette markedet, og oppnå dette gjennom å benytte en moderne, digital plattform, markedskunnskap og en svært effektiv, automatisert administrativ prosess. 

«Nordnet’s ambisjon er å bli det foretrukne valget i det norske EPK markedet, og vi mener at den beste kundeopplevelsen og en sømløs kundereise er nøkkelfaktorer for å vinne dette markedet. For å kunne levere dette til det fremvoksende EPK markedet, er vi meget fornøyd med å samarbeide med en agil og fremtidsrettet partner som Itello,» sier Anders Skar, Norgessjef for Nordnet. 

«Itello’s Inca-system med sin skreddersydde støtte for EPK, er en kritisk suksessfaktor for denne satsningen. Systemet gir unike automatiseringsmuligheter for høyvolum maskin-til-maskin transaksjonsflyt, i tillegg til funksjonalitet og egenskaper som sørger for en god kundeopplevelse,» forklarer Skar. 

Gjennom å ta i bruk Itello’s innovative, automatiserte integrasjon mot EPK-Hub’en, kan Nordnet hurtig utnytte de forretningsmuligheter som EPK reformen åpner. Itello tok tidlig en beslutning om å inkludere støtte for EPK som standard funksjonalitet i Inca, og dette har gjort det mulig for Nordnet å ytterligere tilpasse bankens spare- og investeringsplattform til det norske markedet. Foruten selve teknologien, har Itello også bidratt med betydelig bransjekunnskap.    

«Det er en glede for oss å jobbe med Nordnet og støtte deres forretningsaktiviteter i Norge, herunder å bidra til et komplett EPK tilbud med en unik kundeopplevelse. Dette har vært et ekte partnerskap som kan tjene som et flott eksempel på hvordan Itello’s løsninger direkte understøtter forretningsutvikling og vekststrategier for tilbydere innen livsforsikring og pensjon,» sier Mats Lillienberg, CEO, Itello. 

Regelverket for EPK kan komme til å bli endret over tid, og det krever at aktørene og leverandørene kan tilpasse seg til nye regler, og tilsvarende oppdatere sine tilbud og systemløsninger. Den innebyggede fleksibiliteten som Inca tilbyr, sammen med Itello’s tilstedeværelse og langsiktige satsning på det norske markedet, muliggjør tilpasninger til slike fremtidige endringer. 

Om Egen Pensjonskonto (EPK) 
EPK ble satt i drift i markedet 1. februar 2021, og omtales som den største reformen innen privat tjenestepensjon det siste ti-året. EPK innebærer at 1,5 millioner ansatte i privat sektor kan velge å samle all sin tjenestepensjon, herunder tidligere opptjente pensjonskapitalbevis (PKB), på en egen pensjonskonto. De ansatte får også muligheten til å velge leverandør av forvaltningstjenester for pensjonskontoen i stedet for å måtte benytte den leverandøren som arbeidsgiveren har valgt.  EPK reformen forventes å øke konkurransen i markedet og medføre lavere forvaltningskostnader for de ansatte. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Øyvind Grini, CEO, Eikos AS (Itello Norway): +47 901 16 630, oyvind.grini@eikos.no   
Christine Blinke, CMO, Itello: +46 73 668 60 08, christine.blinke@itello.se

Anders Skar, Country Manager Norway, Nordnet: +47 95922277, anders.skar@nordnet.no   

 
Om Nordnet 
Nordnet er en ledende pan-nordisk digital plattform for sparing og investeringer. Gjennom nyskapning, enkelhet og transparens, utfordrer vi etablerte strukturer, og gir private sparere tilgang til den samme informasjon, verktøy og tjenester som profesjonelle har. 

www.nordnet.sewww.nordnet.no

Om Itello  
Itello er et insurtech selskap dedikert til digital transformasjon av livsforsikring- og pensjonsbransjen. Vi hjelper tilbydere av livsforsikring og pensjon med sikre løsninger for digitale transformasjon, basert på våre spesialiserte systemer for livsforsikring og pensjon. 

www.itello.se 

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker