Mødre i arbeid

Det er viktig for den økonomiske utviklingen at mødre er i arbeid, men fleksibilitet er avgjørende viser en undersøkelse utført av Regus

Hvordan kan norske bedrifter få kvinner tilbake i arbeid igjen etter at svangerskapspermisjonen er over? Ved å introdusere større fleksibilitet, økt bruk av videokonferanseteknologi, fasiliteter for barnepass i nærheten av jobben og større grad av jobbdeling – dette svarte de norske deltakerne i den nyeste undersøkelsen som Regus har utført blant mer enn 26 000 forretningsfolk i mer enn 90 land.  Ifølge myndighetene er det avgjørende at flere kvinner deltar i arbeidslivet for å opprettholde og øke veksten. Antallet yrkesaktive kvinner som føler at de må gi opp jobben for å ta seg av barn, må ned.

Ikke bare er det viktig for den økonomiske utviklingen at kvinner går ut i arbeidslivet igjen, men deltakerne i undersøkelsen oppgir også at det å ansette kvinner som skal tilbake i jobb etter svangerskapspermisjonen, bidrar til å øke produktiviteten, trolig fordi kostnader i forbindelse med opplæring og ansettelse reduseres. Dette resultatet bekrefter tidligere Regus-undersøkelser som avslører at 56 % av bedriftene på verdensbasis verdsetter mødre som jobber deltid, ettersom de bringer med seg ferdigheter og ekspertise som er vanskelig å finne ellers i markedet, og 72 % mener at bedrifter som velger å ikke ansette mødre, går glipp av viktige og verdifulle medarbeidere.[1]

Flere feriedager havnet nederst på listen over tiltakene som trengs for å hjelpe kvinner tilbake i arbeid etter svangerskapspermisjon. Dette viser at radikale endringer i måten man arbeider på, er viktigere enn flere hviledager.

Viktige funn og statistikk

 • Norske arbeidstakere oppgir at følgende tiltak er viktige for å få kvinner tilbake i arbeid:
  • Fleksible arbeidstider (95 %)
  • Mulighet til å arbeide nærmere hjemmet (93 %)
  • Mulighet til å velge videokonferanse fremfor å reise, i alle fall enkelte ganger (90 %)
  • Fasiliteter for barnepass i nærheten av jobben (82 %)
  • Jobbdeling (67 %)
 • Bare 36 % av deltakerne i undersøkelsen mente at flere feriedager er løsningen for å få flere mødre ut i arbeidslivet igjen.
 • 56 % mener at det å ansette kvinner som skal tilbake i jobb etter svangerskapspermisjonen, kan øke produktiviteten.

En talsperson for Regus sier følgende: "Det er mye som teller til fordel for å få flere mødre ut i arbeidslivet igjen: økt BNP,[2] fortsatt vekst, behov for arbeidskraft og færre under fattigdomsgrensen er blant de mange fordelene. Fra bedriftenes ståsted er det også en rekke fordeler ved å få kvinner tilbake i jobb etter endt svangerskapspermisjon: tilgang til kunnskapsrike og erfarne medarbeidere, mindre gjennomtrekk og til og med økt produktivitet, som denne undersøkelsen viser. Likevel forsvinner stadig flere kvinner med viktig kunnskap og erfaring ut av arbeidslivet fordi de føler at omsorgen for barnet ikke er forenelig med et aktivt yrkesliv.

"Denne nyeste undersøkelsen avslører at et stort antall arbeidstakere mener at større fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og -sted, er løsningen for å få kvinner tilbake i arbeid igjen. Arbeidsvanene verden over går i retning av større fleksibilitet, og denne undersøkelsen viser at det er spesielt viktig med endringer i arbeidsmønsteret for at flere kvinner skal komme ut i arbeidslivet igjen og bidra med kunnskap og erfaring som er viktig både for bedriftene og økonomien."


[1] Regus, Mother’s Day, januar 2011

[2] The White House Council on Women and Girls, Keeping America’s women moving forward, april 2012; World Economic Forum, 2011; ESCAP, 2007; Goldman-Sachs Economic Research, Weekly comment: Productivity, Much ado about nothing, 26. august 2011

Over 26 000 forretningsfolk fra over 90 land ble spurt i løpet av januar 2013. Personene ble hentet fra Regus' globale kontaktdatabase på over én million forretningsfolk over hele verden og er et svært representativt utvalg av toppledere og daglige ledere i bedrifter over hele verden. Deltakerne i undersøkelsen ble spurt hvilke tiltak de mente var avgjørende for å få kvinner ut i arbeidslivet igjen etter endt svangerskapspermisjon, og de ble også stilt mer generelle spørsmål om hva de synes om mødre i arbeidslivet. Undersøkelsen ble håndtert og administrert av den uavhengige organisasjonen MindMetre, www.mindmetre.com

Dokumenter og linker