MARTELA STYRKER POSISJONEN I NORGE OG ÅPNER KONTOR I  BERGEN

Martela har stor suksess på det Norske markedet, og nå følger selskapet opp satsingen ved å etablere et nytt kontor i Bergen.

En viktig del av Martelas markedsstrategi er å være tilgjengelig med personlig service der kundene er. Bergensregionen utgjør en betydelig del av det Norske markedet, og nå kommer selskapet nærmere oppdragsgiverne med egne representanter på plass.

Kontorkonsept med helhetssyn
– Med det nye kontoret i Bergen og Per Ivar Andreassen, som har lang erfaring fra bransjen, får vi en god mulighet til å betjene markedet med Lifecycle-tilbudet for å skape de beste arbeidsplassene, sier Tor Helge Lunde Sørensen, Martelas Sales Director.

Martela Lifecycle er kjernen i selskapets kontorkonsept. Man tar hånd om hele livssyklusen til kontoret og tar hensyn til så vel menneskene som møblene og lokalene.

Personlig service og egen montering

Fra 1. oktober er Martelas virksomhet i Bergen åpnet med Per Ivar Andreassen som ansvarlig for kundekontaktene. Per Ivar har vært aktiv i bransjen i lang tid, de siste 15 årene som sjef for selskapet rom for design i Bergen.

I tillegg til selskapets lokale aktiviteter vil det også være en egen monterings- og logistikkavdeling med lager i Bergen helt fra starten av, slik at kundeservice, logistikk og montering skal bli så effektiv som kundene kan forvente.

– Ja, denne etableringen er nøye planlagt for å gi kundene de beste forutsetningene til å skape de beste arbeidsplasser som støtter virksomheten og hjelper medarbeiderne til å prestere maksimalt, sier Tor Helge Lunde Sørensen.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte: 

Sales Director Martela Norge
Tor Helge Lunde Sørensen
Tlf.:+47 95 76 96 19.
E-post: torhelge.lunde.sorensen@martela.no

Martela i Bergen
Per Ivar Andreassen
Tlf.: +47 958 19 219
E-post: perivar.andreassen@martela.no

Tags: