Mattilsynet tester sydenkeramikken din

Mattilsynet tester sydenkeramikken din Keramikk fra land rundt Middelhavet kan avgi bly som overskrider norske grenseverdier og kan være helseskadelig når den brukes til mat og drikke. I Oslo, Bergen, Sandnes, Søndre Vestfold og Romerike tilbyr Mattilsynet gratis testing av keramikk kjøpt i utlandet. Kampanjen pågår i hele september og oktober. Svært mange keramikere i middelhavslandene (f.eks. Spania, Tyrkia og Hellas) brenner keramikken sin ved lave temperaturer, ofte med lavtsmeltende blyholdige glasurer som kan føre til at keramikken avgir bly som overskrider grenseverdien når den brukes i kontakt med næringsmidler. Selv små overskridelser av grenseverdiene kan utgjøre helsefare dersom produktene er mye i bruk. De siste årene er det rapportert forgiftningstilfeller i Skandinavia der "sydenkeramikk" er brukt til servering og oppbevaring av saft, vin og andre sure drikkevarer. Følgende av Mattilsynets distriktskontorer deltar i kampanjen: · Romerike, Trondheimsveien 84, 2040 KLØFTA, tlf. 63 94 28 00 · Bergen, Bontelabo 8 B, 5003 BERGEN, tlf. 55 21 58 00 · Søndre Vestfold, Kanalgata 9, 3263 LARVIK, tlf. 33 14 09 00 · Midt-Rogaland, Langgt. 1 D, 4306 SANDNES, tlf. 51 68 56 00 · Oslo, v/LabNett Oslo-Akershus, Maridalsv. 3, 0178 OSLO, tlf 23 29 27 30 Kampanje mot turister Mattilsynet retter i første rekke høstens testing av keramikk mot charterturister til aktuelle reisemål, og har sendt ut anmodning til flyselskaper og turoperatører om å dele ut informasjonsskriv og testskjema til turistene før avreise. Mattilsynet tester den utenlandske keramikken til alle som leverer tilfredsstillende utfylt testskjema. Spørsmål om Mattilsynets keramikktesting kan rettes til: Per Fjeldal, rådgiver ved Mattilsynets hovedkontor, tlf. 23 21 67 71. Sverre H. Omang, tlf. 22 55 01 74/95 16 35 94. Les mer om keramikk-kampanjen på matportalen.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/20/20040920BIT22030/bild.html Bilde

Dokumenter og linker