Omsetningsforbud for Vitanature og Alfano Thomaso oppheves

Mattilsynet opphevet den 7. desember to midlertidige omsetningsforbud mot ruccola-salat av typen Vitanature og Alfano Thomaso, som ble nedlagt hhv. 26. november og 1. desember 2004, pga mistanke om forekomst av Salmonella Thompsen i salaten. Opphevelsen er gjort etter grundige vurdering av situasjonen og flere møter/samtaler med importører og distributører av de to salatene. Sykdomsutbruddet ansees nå å være over.

I analysene av ruccola-salat, utført av Veterinærinstituttet i Oslo og konfirmert av Folkehelseinstituttet, er det ikke funnet salmonella. Analyseresultatene er tilgjengelige på Veterinærinstituttets hjemmesider. Det er allikevel svært sannsynlig at det er ruccola-salat fra Italia som var årsaken til at totalt 19 personer ble syke med Salmonella Thompson i Norge, da dette er bekreftet i en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet. Man har også holdepunkter for at de salmonella infiserte partiene har vært omsatt i tiden før det aktuelle prøveuttaket fant sted. Mattilsynet vil vurdere situasjonen fortløpende. Det er importørenes ansvar å sørge for at det ikke omsettes mat som kan medføre helsefare. For ytterligere informasjon, henvises til Norsk Folkehelseinstitutt. Kontaktpersoner i Mattilsynet Bjørn Gondrosen, Mattilsynet, seniorrådgiver, seksjon for smittestoffer og biotoksiner, tlf. 23 21 67 85 eller mobilnummer 922 51 521. Finn Oluf Nyquist, Mattilsynet, seniorrådgiver, seksjon for kommunikasjon, mobilnummer 924 10 255.

Dokumenter og linker