”Øvelse Phest” - Stor nordisk øvelse for å teste beredskapen på munn- og klauvsjuke

I tidsrommet 19. – 23. september 2005 vil de fem nordiske landene for første gang gjennomføre en større øvelse for å teste den samlede beredskapen ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer. Temaet for øvelsen vil være et utbrudd av munn- og klauvsjuke hos storfe, sauer og griser. I Norge vil øvelsen omfatte Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Landbruks- og Matdepartementet foruten et stort antall representanter for alle deler av landbruksnæringen.

Et viktig element i øvelsen vil være å bedre samarbeidet over landegrensene ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer. - En effektiv beredskap er helt avgjørende for raskest mulig å kunne bekjempe sjukdommen og redusere konsekvensene av utbruddet. Munn- og klauvsjuke er en sykdom som både medfører store smerter for dyrene og leder til og leder til store produksjonstap for bøndene og næringen, sier direktør for enhetlig og helhetlig tilsyn i Mattilsynet, Kristina Landsverk. Munn- og klauvsjuke er en ekstremt smittsom virussykdom hos ville og tamme klovdyr og karakteriseres av feber, nedstemthet, voldsom sikling, bevegelsesbesvær og dannelse av blærer i munnhule, nesehule, på mulen og i huden i klauvspaltene, samt på jur og spener. Smerten i munnen gjør at dyrene ikke orker å spise og det fører til et dramatisk fall i melkeproduksjon hos kyr. Griser blir gjerne apatiske, men det er som regel bare unge dyr som dør av sjukdommen. Dyrene blir også utsatte for andre infeksjonssykdommer og bedringens vei er lang og smertefull. Ikke farlig for mennesker Munn- og klauvsjuke er ikke farlig for mennesker, og det er ingen risiko forbundet med å spise kjøtt fra dyr som er smittet med munn- og klauvsjuke, men virusinfisert kjøtt kan smitte andre dyr. Forekomst Munn- og klauvsyke er utbredt i de fleste afrikanske, sydamerikanske og asiatiske land. I de europeiske land forekommer sjukdommen sporadisk. Utbrudd legger svært mange hindre i veien for internasjonal handel og reiseliv. Det siste utbrudd i EU var i 2001 i Storbritannia, og medførte skader for 13 milliarder € som ble båret av bøndene, landbrukssektoren, lokalt næringsliv og skattebetalerne. Smitten spredte seg også til Holland og Frankrike. Norge hadde sitt siste utbrudd i 1952. Sverige sitt siste utbrudd var i 1966, mens i Danmark var det sist utbrudd i 1983. Øvelsen er støttet av Nordisk Råd. Kontaktperson i Mattilsynet Kristina Landsverk, direktør avdeling enhetlig og helhetlig tilsyn Tlf: 23 21 68 11/958 627 38