Max Havelaar lanserer etisk ris

Max Havelaar lanserer etisk ris - Det er viktig at forbrukerne får flere muligheter til å gjøre etiske innkjøp, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Hun deltok på et arrangement hos Max Havelaar i dag, der en ny etisk ris ble lansert. Dåvøy mener det er bra at det kommer flere etiske produkter på markedet, slik at forbrukerne får anledning til å gjøre egne valg. I løpet av mars måned vil Farmer's Rice være ute i butikkene. Det nye Max Havelaar-merkede produktet i Norge er parboiled langkornet middagsris fra kooperativet Tha Rua i Thailand. Samtidig lanserer FN 2004 som internasjonalt år for ris. Ris er hovednæringsmiddel for over halvparten av verdens befolkning, samtidig som risproduksjon står overfor alvorlige utfordringer. FN utfordrer verdenssamfunnet til å arbeide sammen for å øke risproduksjonen på en måte som vil komme bønder, kvinner, barn og spesielt de fattige til gode. - Det er derfor veldig gledelig at det nye Max Havelaar-merkede produktet er ris, sier Ragnhild Hammer, informasjonsansvarlig i Max Havelaar. - På denne måten kan den vanlige forbruker bidra til at de økonomiske forholdene for risbøndene forbedres betraktelig. Ved å kjøpe ris med Max Havelaar sitt garantimerke på styrkes selvstendigheten til småbønder og deres familier. Man bidrar til å opprettholde de lokalt tilpassede rissortene og bøndenes kunnskaper om produksjonen, avslutter Hammer. Ved å være med i Max Havelaar-ordningen får bøndene en garantert minstepris som dekker produksjonskostnader og levekostnader. I tillegg kommer en merpris på 10 - 12 % som bøndene i fellesskap skal bruke til utviklingsformål. En del av de ekstra pengene har bøndene valgt å bruke på opplæring i hvordan man skal klare seg med mindre kunstgjødsel - sprøytemidler har det allerede sluttet å bruke. Videre brukes de ekstra pengene til skolestipend til barn og ungdom, og til låneordninger. Slik gir Max Havelaar mulighet til vekst og utvikling - til beste for både mennesker og miljø. NorgesGruppen ASA og Max Havelaar Norge har en samarbeidsavtale, hvor målsetningen er å bidra til økt handel med utviklingsland etter etiske prinsipper. Som resultat av denne avtalen lanereres nå Farmer's Rice. Fra før selges Max Havelaar-merket kaffe, te økologiske bananer, appelsinjuice og litt sjokolade i Norge og nå kommer altså middagsris. Flere produkter er på vei. Risen blir å finne i flere av NorgesGruppens profilhus, som Meny, Ultra og Centra. Max Havelaar er den eneste internasjonale og uavhengige merkeordningen som garanterer en god handel mellom sør og nord. Nå får også risbønder fra Thailand tilgang til det norske markedet, på gode handelsvilkår. Max Havelaar Norge er en merkeordning for en garantert god handel for småprodusenter i utviklingsland. Max Havelaar Norge er medlem av den eneste internasjonale og uavhengige fairtrade organisasjonen (FLO). Max Havelaar Norge samarbeider med norske importører. I 1997 kom den første etisk handlede kaffen i norske dagligvarebutikker: Merket garanterer norske forbrukere at bøndene har fått en god pris og gode sosiale vilkår. Bøndene produserer bærekraftig. De reduserer bruken av kjemikalier og bevarer naturressursene. Det økonomiske overskuddet brukes til å utvikle lokalsamfunnet. De norske importørene betaler en lisensavgift til Max Havelaar og FLO, pengene brukes til oppfølging og opplæring av bøndene samt opprettholdelse av kontrollsystemet. www.maxhavelaar.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT20980/bild.html Bilde

Dokumenter og linker