Disse 10 næringene kan sikre Norges fremtid

Report this content

Norges nye fremtidsnæringer kan gi over 200 000 nye arbeidsplasser. Økningen i verdiskaping kan i 2030 tilsvare om lag 70 prosent av bidraget fra olje og gass i dag.

I rapporten «Norge i morgen» som lanseres i dag, peker McKinsey på ti næringer som kan bidra til grønn, bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid hvor vi vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass.

- Rapporten viser at Norge kanskje aldri vært i en så god posisjon til å forme morgendagen som akkurat nå, sier Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge.

Utnytter Norge potensialet fullt ut, vil næringene kunne skape om lag 210 000 nye arbeidsplasser, og øke Norges årlige BNP-bidrag med over 310 milliarder kroner i 2030. Det tilsvarer rundt 70 prosent av dagens BNP-bidrag fra olje og gass.

Les hele rapporten her

Ti muligheter for Norge
Næringene rapporten fremhever er: Hydrogen, havvind, batterier, karbonfangst og -lagring, grønn maritim næring, industriell programvare, forbrukerplattformer, sirkularitet, havbruk og turisme.

- Vi tegner et optimistisk bilde for Norge. Fordi det er det som er sannheten. Det gjøres mye rett allerede. Samtidig er det behov for å sette enda høyere ambisjoner. Tiden er inne for å bygge landet igjen. Vi skal leve godt av olje og gass i en del år til, men etterspørselen vil gå ned, og vår jobb for kommende generasjoner er å sikre at vi har flere bein å stå på.

De ti omtalte næringene har to kriterier til felles. Det ene er at Norge er unikt posisjonert for å ta en internasjonal lederrolle, det andre er at næringen kan gi et betydelig bidrag til nasjonal sysselsetting og verdiskaping.

- Det finnes selvsagt flere andre næringer enn disse, men en viktig fellesnevner for næringene vi omtaler er at de svarer på både norske og globale utfordringer, sier Lund.

Går for sakte
Naturgitte og geopolitiske fordeler gir Norge et godt utgangspunkt. Men når man ser på hvordan utlandet satser innenfor de samme næringene, mener McKinsey det er grunn til bekymring.

- Vi bruker lang tid på beslutninger, der andre land allerede spurter fra start. Konsekvensen kan bli at vi mister vår «pole position», sier Lund.

McKinsey oppfordrer i rapporten derfor ledere på alle nivåer til å være ambisiøse på vegne av Norge.

- Å løse vår tids største utfordringer krever godt lederskap fra alle beslutningstakere. Bare om vi fatter kloke og riktige beslutninger i dag, ruster vi oss godt nok for i morgen.

Konkretisering
Rapporten er laget på et selvstendig initiativ uten oppdragsgivere. Målet er å bidra konstruktivt til debatten om hva Norge skal leve av i fremtiden.

- Derfor har vi utfordret oss selv til å komme med konkrete anslag for både potensiell verdiskaping og jobbvekst for hver av næringene. I tillegg har vi som internasjonalt selskap vurdert norske muligheter opp mot global konkurranse. Vi håper at rapporten gjør det enklere for flere å engasjere seg i samfunnsdebatten, avslutter Lund.

Kontaktinformasjon
Robin Idland Krüger
Head of Communications, Norway
+47 970 44 131
Robin_Kruger@mckinsey.com

www.norgeimorgen.no

McKinsey & Company
McKinsey er et globalt konsulentfirma innen strategi, ledelse og operasjonelle problemtillinger. Vi jobber med klienter på tvers av privat, offentlig og sosial sektor for å løse komplekse problemer og samtidig skape positiv endring for alle deres interessenter. Vi kombinerer strategisk kunnskap og teknologisk forståelse for å hjelpe klienter med å utvikle bærekraftig og varig vekst, og for å utvikle en arbeidsstyrke for både nåtid og fremtid.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Å løse vår tids største utfordringer krever godt lederskap fra alle beslutningstakere. Bare om vi fatter kloke og riktige beslutninger i dag, ruster vi oss godt nok for i morgen.
Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge
Rapporten viser at Norge kanskje aldri vært i en så god posisjon til å forme morgendagen som akkurat nå.
Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge