MEDTRONIC INNGÅR AVTALE OM OVERTAKELSE AV ARDIAN

​OSLO 2010-11-30 Medtronic, Inc. (NYSE: MDT) og privateide Ardian, Inc. kunngjorde nylig at de har inngått en fusjonsavtale der Medtronic skal overta Ardian. Avtalen innebærer at Medtronic skal foreta en kontant forskuddsbetaling på USD 800 millioner, pluss kommersielle milepæler tilsvarende den årlige inntektsveksten frem til utgangen av Medtronics regnskapsår i 2015. Medtronic har tidligere investert i Ardian og innehar på det nåværende tidspunkt en eierskapsandel på 11 prosent i selskapet.

Ardian er basert i Mountain View, California og utvikler kateterbaserte systemer til behandling av hypertensjon og relaterte lidelser.
 

“Hypertensjon (høyt blodtrykk) er den ledende medvirkende årsaken til død i verden. Det er et signifikant stigende globalt helseproblem som rammer omlag 1,2 milliarder mennesker, og som er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt, slag, hjertesvikt, nyresykdom og død,”sier Sean Salmon, Vice President og General Manager for Coronary and Peripheral Business i Medtronic.“Vi ser på renal denervasjon til behandling av ukontrollert hypertensjon som et av de mest spennende vekstmarkedene på området medisinsk utstyr. Ardians eksperimentelle kateterbaserte system til behandling av ukontrollert hypertensjon gjennom renal denervasjon kompletterer Medtronics ekspertise innen kateterdesign og ablasjonsteknologier, og er et tilskudd til Medtronics intervensjonelle terapier.”

Data fra en klinisk studie av Ardians flaggskipprodukt, Symplicity® Catheter System™, ble nylig offentliggjort på American Heart Association 2010 Scientific Sessions i Chicago og publisert i The Lancet. Det ble rapportert at pasienter som ble behandlet med Ardian-systemet, hadde en 33mmHg større reduksjon i det systoliske blodtrykket etter seks måneder (p<0,0001) enn kontrollgruppen. Symplicity Catheter System har fått CE-merket og er listeført hos Australia TGA (Therapeutic Goods Administration), men er ikke godkjent for salg i USA.

“Ardian tar med seg Symplicity Catheter System til Medtronic i tillegg til et stadig større bevisgrunnlag som støtter bruken av systemet hos pasienter med vedvarende ukontrollert hypertensjon til tross for optimal medisinsk behandling,” sier Andrew Cleeland, President og CEO i Ardian. “Vår innlemming i Medtronic skaper en fantastisk mulighet til å øke Medtronics globale målestokk og omfang når det gjelder å bedre behandlingen av ukontrollert hypertensjon.”

Transaksjonen forventes å være avsluttet i Medtronics tredje regnskapskvartal 2011, og den er gjenstand for vanlige betingelser for avslutning av transaksjoner, inkludert regulatorisk godkjenning i USA og andre land. 
 

OM ARDIAN

Privateide Ardian, Inc., som er basert i Mountain View, California, utvikler kateterbaserte systemer til behandling av hypertensjon og relaterte lidelser. Ardian er det åttende selskapet som er dannet av The Foundry, en ledende bedriftsinkubator innen medisinsk utstyr som er basert i Menlo Park, California. Ardians investorer er blant annet Morgenthaler Ventures, Advanced Technology Ventures, Split Rock Partners, Medtronic og Emergent Medical Partners.

For mer informasjon, se www.ardian.com.

OM MEDTRONIC

Medtronic, Inc., med hovedkvarter i Minneapolis, er verdensledende innen medisinsk teknologi og lindrer smerter, bedrer livskvaliteten og forlenger livet til millioner av mennesker over hele verden.

For mer informasjon, se www.medtronic.com, www.medtronic.no


This Press Release contains forward
looking statements that may include statements
regarding the intent, belief or current expectations of Ardian, Medtronic and their
respective management. Forward looking statements include statements about the
benefits and advantages of the acquisition for Ardian, and the benefits of the
acquisition for Medtronic post transaction, such as product development opportunities
and operating synergies. Actual results could differ materially from those projected in 
the forward looking statements as a result of a number of important factors, including
but not limited to the risk that the acquisition of Ardian by Medtronic will not close as
the transaction is subject to certain closing conditions, such as the ability to obtain
U.S. and foreign regulatory approvals of the proposed acquisition, including antitrust
approval, and the approval of the transaction by Ardian’s stockholders. In addition, if
and when the transaction is closed, there will be risks and uncertainties related to
Medtronic’s ability to integrate Ardian successfully, the risk that the cost savings and
any other synergies from the acquisition may not be fully realized or may take longer
to realize than expected; disruption from the acquisition making it more difficult to
maintain relationships with customers, employees or suppliers; and competition and 
its effect on pricing, spending, third party relationships and revenues. Additional
factors that may affect future results are contained in the SEC filings for Medtronic,
including but not limited to Medtronic’s Annual Report on Form 10 K for the year
ended April 30, 2010. Medtronic and Ardian each disclaim any obligation to update and 
revise statements contained in this release based on new information or otherwise.

 - end -

Kontaktpersoner:
Chris Garland             Jeff Warren
Medtronic                   Medtronic 
Public Relations          Investor Relations 
+1 952-905-6805         +1 763-505-2696

Greg Bakan
Ardian, Inc.
+ 1 650-417-6546

Dokumenter og linker