Pressemelding vedrørende EURICAN® Herpes vaksine til hund.

EURICAN® Herpes vaksine til hund er igen tilgjengelig i Norge!

Hørsholm, Danmark, november 2016: EURICAN® Herpes er en vaksine som gir beskyttelse mot en alvorlig og smittsom virusinfeksjon hos hund. EURICAN® Herpes har vært i restordre siden våren og er nå igjen tilgjengelig i Norge. Da det ikke er andre markedsførte legemidler på markedet som kan gi beskyttelse av de ufødte valpene mot infeksjon med herpesvirus, har det ikke vært mulig å erstatte vaksinen med andre legemidler.

Merial har hatt en økt etterspørsel etter sine førende vaksiner til hund og katt, og dermed et økt salg av vaksiner på mer enn +20 % i 2015 sammenlignet med året før. Det har medført et økt press på produksjonen av vaksiner og dermed restordresituasjonen for blant annet EURICAN® Herpes. For å kunne møte etterspørselen av vaksiner på sikt, har Merial investert i å maksimere produksjonen og EURICAN® Herpes vaksine til hund er igen tilgjengelig i Norge!

Herpesvirusinfeksjon kan være livstruende for ufødte og nyfødte valper:
En herpesinfeksjon er ikke direkte farlig for voksne hunder, men tisper kan bli sterile, abortere eller føde få, svært små og svake valper. Valper som smittes under eller kort tid etter fødselen har ofte problemer med å die. De går raskt ned i vekt og kan dø, selv om de pleies intensivt. Ufødte valper som er blitt smittet via morkaken blir raskt svekket. Drektigheten kan da ende med abort, dødfødsel eller fødsel av små og svake valper som er i stor risiko for å dø i løpet av det første levedøgnet.

Hva er herpes hos hund?
Herpes hos hund er en vanlig forekommende virusinfeksjon som forekommer i hele verden. Det er svært smittomt, og er hunden først smittet bærer den på viruset resten av livet.

Slik smitter herpes:
Herpesvirus smitter ved tett kontakt mellem smittede og ikke-smittede hunder, f.eks. fra tispen til de nyfødte valpene. Det smitter sjeldent ved paring. Viruset kan også overføres til de ufødte valpene via morkaken. Hundens herpesvirus smitter kun til hunder.

Beskyttelse mot herpesvirus: De nyfødte valpene kan beskyttes mot infeksjon med herpesvirus med vaksinasjon med EURICAN® Herpes. Det er ikke valpene som vaksineres, men derimot den drektige tispen som overfører immunitet via råmelken til valpene. Den drektige tispen skal ha to doser EURICAN® Herpes for å gi passiv beskyttelse av valpene mot infeksjon med herpesvirus. Både smittede og ikke smittede tisper kan vaksineres.


For ytterligere informasjon, kontakt vennligst:

Helle Lynge-Matzen, Teknisk Chef, Merial Norden A/S:
20 35 40 24 / hellelynge.matzen@merial.com eller

Sigal Kromann, Nordisk Produktchef, Merial Norden A/S:
53 39 01 31 / sigal.kromann@merial.com

  
Om Merial
Merial Norden A/S er det nordiske datterselskapet av det internasjonale veterinære legemiddelfirmaet MERIAL som er en del av Sanofi-gruppen. Merial Norden A/S har hovedkontor i Hørsholm og er ansvarlig for salget av firmaets veterinære legemidler i Norden. Merial har 6900 medarbeidere globalt i mer enn 150 land og hadde i 2015 en omsetning på over 2,5 milliarder Euro. For ytterligere informasjon se: www.merial.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia