Intelligente nettverk: Mer effektiv produksjon med Mettler Toledos nettverksbaserte sjekkvekter

Industri 4.0 – den nyeste megatrenden – introduserer IT direkte til produksjonslinjer, med en mer intelligent og effektiv fremtid for produksjonssektoren. Det første skrittet på veien mot disse «smarte fabrikkene» blir tatt allerede i dag med de nye sjekkvektene som forenkler produksjons- og kvalitetsstyringsprosesser, og bidrar til den totale utstyrseffektiviteten.

Sjekkvekter har lenge vært en viktig del av produksjonslinjer innen matvare-, kjemi- og legemiddelindustriene, der de sikrer nøyaktige vektverdier for en lang rekke produkttyper. De nyeste systemene tilbyr imidlertid mer enn bare kvalitetskontroll: De samarbeider med komponenter som er montert tidlig og sent i produksjonslinjen og kontrollerer produksjonen på en proaktiv måte. Bedrifter som drar full nytte av nettverksalternativene i systemene sine, kan derfor foreta mer målrettede forbedringer i den samlede utstyrseffektiviteten (Overall Equipment Effectiveness – OEE).

OEE er en pålitelig måte å analysere produktiviteten til et produksjonsanlegg. Den ser på tre faktorer: tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Hver faktor vurderes først individuelt for raskt å avdekke hvilke av de tre områdene som har feil eller muligheter for forbedringer. I det neste trinnet blir samlet OEE-verdi regnet ut ved å bruke alle de tre faktorene.

OEE er allerede et mye brukt utvalgskriterium i innkjøp av produksjonssystemer, og det blir også mer og mer vanlig i nedstrøms inspeksjonssystemer. Moderne sjekkvekter, som Mettler Toledo Garvens C3000 System, har mange nettverksalternativer og gir mulighet for enklere og raskere produksjons- og kvalitetssikringsprosesser, og dermed en høyere OEE.

Mer effektiv – takket være grensesnitt og standarder

For denne type prosessoptimalisering må vekter kunne kommunisere med pakkeprosessene i starten av og på slutten av produksjonslinjen samt i tillegg til produksjonssystemene (MES) eller ressursplanleggingssystemer (ERP). C3000 System oppnår dette ved å bruke åpne bransjestandarder som PackML og OPC, og kan kobles til en rekke sjekkvekter, metalldeteksjons-systemer og røntgeninspeksjons-systemer via ProdX-datastyringsprogramvaren utviklet av Mettler Toledo.

Mer effektivt – takket være elementbytte med ett klikk

Ved å bruke disse grensesnittene kan sjekkveiere forenkle produksjonsprosesser på en bærekraftig måte, som når elementer må byttes ut eller nye elementer opprettes: Tilkoblingen til bedriftens sentrale ERP- og MES-databaser lar for eksempel linjeledere utføre rutinemessige elementbytter på bare et par sekunder, eller distribuere sentralt lagrede produktdata for nye elementer til alle vektene plassert på ulike steder med bare et par klikk.

I tillegg kan moderne, avanserte vektsystemer også tilby muligheten til å endre komponenter tidligere på produksjonslinjen ved å bruke tilbakemeldingskontroll: Hvis vektene , for eksempel, finner at yoghurtbeger stadig vekk blir over- eller underfylt, tar de kontroll over fylle systemet og øker eller reduserer fylt mengde. Dette forhindrer på en sikker måte ekstra kostnader ved overfylling og beskytte mot samsvarsbrudd ved underfylling.

Mer effektivt – takket være juridisk samsvarende dokumentasjon og sentral datastyring

Nøkkelordssamsvar: Vektsystemer i et nettverk er også en verdifull tjeneste for bedrifter da de bidrar til samsvar med industriretningslinjer og juridiske bestemmelser. I motsetning til den vanlige dokumentasjonen på USB-pinner eller papir, som kan inneholde feil, blir alle måledata automatisk lagret i vekten og sikkerhetskopiert til en sentral database via nettverket. Dette sikrer at alle ansvarlige har tilgang til pålitelig produktdata når som helst, og kan med minimal anstrengelse unngå juridisk risiko.

For å oppfylle både interne og eksterne samsvarsstandarder kan sentrale data automatisk evalueres og samles i individuelle rapporter. I tillegg samler programvaren alle relevante ytelsesindikatorer (Key Performance Indicators – KPI) for den pågående beregningen av OEE-verdien, noe som utgjør grunnlaget for videre optimering av produksjonsprosessen.

Mer effektiv konstruksjon for optimal ytelse

Integrasjonsbasert prosessoptimering er bare ett av aspektene ved OEE-analyse. En annen, ofte oversett, faktor som bør tas med i betraktningen, er arkitekturen ved hvert av produksjonsanleggene og de integrerte inspeksjonssystemene. Som en generell regel: Jo mer effektiv utformingen på hver komponent er, desto bedre vil hele anlegget gjøre det i evalueringen. Dermed kan gjennomløpet og veienøyaktigheten til en sjekkvekt ha en direkte innvirkning på ytelsen og kvaliteten til hele produksjonslinjen. Derfor er C3000 System utstyrt med svært stillegående belter som på en pålitelig måte hindrer produktvibrering under belteoverganger. Den sensitive veiecellen er derfor alltid optimalt beskyttet mot forstyrrende påvirkninger, og kan håndtere et gjennomløp på opptil 600 produkter per minutt.

C3000 Systemet sin enhetlige moduloppbygging gjenspeiler også fokuset på maksimal effektivitet: Sjekkvekten kan enkelt tilpasses produksjonsforholdene og der det er nødvendig, også integreres i svært spesialiserte prosesser. Et spesialtilpasset granulat-transportbånd er for eksempel tilgjengelig for veiing av pulvermat, med driverkomponenter som er fullstendig innebygd og beskyttet mot inntrenging av selv de minste partikler. Dette forhindrer unormalt rask slitasje, reduserer vedlikeholdsbehov og reduserer behovet for inspeksjon som fører til en kostbar OEE-flaskehals.

Dobbelt så effektive verktøy

Alt i alt har sjekkvektene i nettverk vist seg å være svært effektive verktøy for å holde styr på OEE: Når de trygt er integrert i i produksjonslinjer og sammenkoblet med andre produksjons- og IT-systemer, optimerer de daglige prosesser og bidrar betydelig til tilgjengelighet, ytelsen og kvaliteten til systemet. 

Finn generell informasjon om Mettler Toledos forretningsenhet for produktinspeksjon i dag.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Industri 4.0 – den nyeste megatrenden – introduserer IT direkte til produksjonslinjer, med en mer intelligent og effektiv fremtid for produksjonssektoren. Det første skrittet på veien mot disse «smarte fabrikkene» blir tatt allerede i dag med de nye sjekkvektene som forenkler produksjons- og kvalitetsstyringsprosesser, og bidrar til den totale utstyrseffektiviteten.
Tweet dette