METTLER TOLEDO Flash DSC 2+: Få ny innsikt i materialer

METTLER TOLEDO har gleden av å presentere den nye Flash DSC 2+ – det eneste brikke-kalorimeteret som er kommersielt tilgjengelig. Med enda høyere oppvarmings- og avkjølingshastigheter er dette instrumentet ideelt egnet til å utføre polymeranalyse. Flash DSC 2+ gjør det også mulig med målinger under oksygenfrie forhold og ved temperaturer på opptil 1000 °C.


METTLER TOLEDO har lansert et Flash-kalorimeter for differensialskanning (DSC), med mulighet til å utføre målinger over et bredt temperaturområde (fra -95 °C til 1000 °C). Resultatet er at Flash DSC 2+ åpner for enda flere materialer og representerer et kvantesprang på området materialkarakterisering.

Flash DSC 2+ byr på mange fordeler, blant annet:

  •                                                                                                                                         To brikkesensorer      standard UFS 1 brikkesensor (for større mengder organisk      materiale og temperaturer på opptil 500 °C) eller høytemperatursensoren      UFH 1 (for temperaturer på opptil 1000 °C) 
  • Ultrahøye      oppvarmingshastigheter på opptil 3 000 000 K/min – hindrer      reorganiseringsprosesser  
  • Ultrahøye      avkjølingshastigheter på opptil 2 400 000 K/min – gjør at det danner seg      materialer med definerte strukturelle egenskaper 
  • Høy      følsomhet – gjør det mulig med målinger ved lave oppvarmingshastigheter      som overlapper med konvensjonell DSC 
  • Stort temperaturområde – utfører målinger fra –95 °C til 1000      °C (ideel for metalliske- eller keramikkmaterialer)  
  • Enkel      i bruk – fra enkel prøveklargjøring og sensorbytte til praktisk evaluering      av resultatet 
  • Oksygenfrie      forhold – beskytter prøvene mot oksidering 
  • Sensor      med rask respons – gjør det mulig å studere kinetikken til ekstremt      hurtige reaksjoner eller krystallisasjonsprosesser 

Effektivitet

Det er kun mulig med høye oppvarmings- eller avkjølingshastigheter når prøven er tilstrekkelig liten og i god termisk kontakt med sensoren. Prøven smelter under første oppvarming. Dermed er den termiske kontakten med sensoren betraktelig forbedret. Deretter kan det produseres definerte prøvestrukturer når avkjølingshastigheten varieres over et stort temperaturområde. Under den andre oppvarmingen har ikke prøven tid til å reorganisere seg på grunn av de svært høye oppvarmingshastighetene. Det enorme spekteret av avkjølings- og oppvarmingshastigheter gjør at mange forskjellige prøvestrukturer kan måles i ett og samme eksperiment.

Polymerer, polymorfiske stoffer og mange komposittmaterialer og blandinger har metastabile strukturer som er avhengig av kjølingsforholdene som benyttes i produksjonen deres. Ved oppvarming kan det inntreffe reorganiseringsprosesser som smelting og rekrystallisering av ustabile krystallitter eller faseseparasjon. Reorganiseringens påvirkning på varmekurven kan analyseres ved at oppvarmingshastigheten varieres. Flash DSC kan simulere tekniske prosesser der det skjer hurtig avkjøling. Dette gir informasjon om effekten av additiver (f.eks. kjernedannende midler) under prosessnære forhold. Isotermiske målinger gir informasjon om kinetikken i overgangene og reaksjonene som finner sted i løpet av få sekunder. Raske målinger sparer tid ved analyse og til utvikling av materialer.

Enkel i bruk

Flash DSC 2+ benytter gjenbrukbare brikkesensorer som er basert på MEMS-teknologi («Micro-Electro Mechanical Systems»). Prøvene beskjæres først til rett størrelse på et mikroskopglass, og prøven overføres deretter og plasseres på sensoren ved hjelp av et hårstrå. Etter vellykket plassering av prøven smeltes den for å gi perfekt vedheft til overflaten og optimal varmestrøm fra prøven til sensoren.

Det tar under et minutt å endre sensor, og deretter kan den oppbevares trygt i brikkesensoresken som følger med. De gjenbrukes ofte til flere målinger. Den forbedrede sensorklemmemekanismen til Flash DSC 2+ bidrar også til nøyaktige resultater med høyere grad av reproduserbarhet.

Den store og lettleste fargetouchskjermen, som viser instrumentstatus, er plassert i front på Flash DSC 2+. Man kan også legge til individuelle sekvenser og forespørsler direkte på berøringsskjermen uten bruke avPC. 

Få mer informasjon om Flash DSC 2+ ved å gå til produktsiden.

Du finner mer informasjon om METTLER TOLEDO på www.mt.com/lab.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 146.000 ansatte og omsatte i 2018 for 2.6 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 195 ansatte med en årlig omsetning på ca. 465 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker