METTLER TOLEDO introduserer Sensors That Learn™

Intelligent Sensor Management-teknologi fra METTLER TOLEDO har verdens første sensorer for prosessanalyse med læring. Avanserte algoritmer sørger for at sensorer kan lære prosesstilstander på én dag.

Et stort problem innen driften av systemer for prosessanalytisk måling i produksjonslinjen er uvissheten om når pH-sensorer trenger vedlikehold eller om det kommer til å oppstå en uventet sensorfeil. METTLER TOLEDO har utviklet en løsning for dette med sin Intelligent Sensor Management (ISM®)-teknologi and Sensors That Learn™.

ISM er en digital plattform for analytiske sensorer som øker prosesspåliteligheten, forenkler sensorhåndtering og reduserer vedlikehold. Kjernen av ISM er en rekke avanserte algoritmer som kontinuerlig overvåker «helsen» til en sensor og leverer diagnoseverktøy som forutsier når vedlikehold blir nødvendig og når en sensor når enden av sin pålitelige livstid.

Ved hjelp av nye ISM-algoritmer som ble lansert i 2015, kan pH-sensorer lære av tilstandene i en prosess. Sensors That LearnTM gir mer nøyaktig sensorhelsediagnostikk, er raskere enn tidligere versjoner og gir mer konsekvent sensorlivstidsinformasjon.

iSense-programvare er et støtte- og vedlikeholdsverktøy for ISM-sensorer. Når en ISM-sensor er koblet til en PC som kjører programvaren, vises all relevant data på programvarens iMonitor-skjerm med enkel fargekoding, slik at du raskt kan sjekke tilstanden til sonden. Hvis diagnostikken anbefaler at sensoren trenger service (f.eks. kalibrering), gir iSense operatøren trinn-for-trinn-veiledning med enkle animasjoner, slik at prosessen utføres på korrekt vis. En ny versjon av iSense tilbyr funksjoner som overføring av lærte data i applikasjoner mellom sensorer for å gi best mulig garanti for sensorytelse fra første installasjon.

For den farmasøytiske industrien er en versjon av iSense tilgjengelig som overholder 21 CFR Part 11, noe som forbedrer sikkerheten til eDocumentation.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.mt.com/isense

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker