METTLER TOLEDO lanserer en kryssrørsversjon av gassanalysatoren med innstillbar diodelaser

Report this content

For de fleste gassanalysatorene med innstillbar diodelaser (TDL) vil tap av justeringen under en pågående prosess føre til tap av målesignalet, noe som kan være et konstant problem. Cross-Pipe GPro™ 500-analysatoren gjør at det ikke lenger er et problem å opprettholde en justering.

METTLER TOLEDO Gas Analytics kunngjør lanseringen av deres Cross-Pipe GPro™ 500 TDL-gassanalysator.

På grunn av plasseringen på stedet, lite vedlikehold og ingen krav til prøveutsugning og kondisjonering samt behandling av prøver (i mange applikasjoner) begynner TDL-gassanalysatorer gradvis å erstatte andre gassmåleteknologier, slik som paramagnetiske analysatorer og NDIR.

De fleste TDL består av to deler, en laserkilde og en separat mottaker med en fotodiode som analyserer laserlyset etter at det har gått gjennom gassprøven. Et tidligere problem ved TDL-sensorer har vært at man må opprettholde en svært nøyaktig justering av de to delene. På en annen side er TDL-design med laser- og sensorelementer plassert på tvers av oppsettet (stack) vært populære når bredere oppsett (stack) skaper ulikheter i konsentrasjon på tvers av diameteren.

METTLER TOLEDOs GPro 500-serie med TDL løser justeringsproblemet ved å kombinere begge deler i en enkel enhet. En sonde festet til sensoren har en hjørnereflektor på enden som omdirigerer laserstrålen tilbake til sensoren og tap av justeringen blir dermed umulig.

Sondekonseptet er svært pålitelig i et oppsett (stack) med en diameter på mindre enn én meter. For bredere oppsett (stack) der gasskonsentrasjonen ikke er konstant, har METTLER TOLEDO nå

introdusert Cross-Pipe GPro 500 og dermed utvidet bruksområdene til den vellykkede GPro 500-familien.

En nyutviklet, todimensjonal hjørnereflektorinnretning er posisjonert i røret overfor analysatorhodet. Nøyaktig justering er derfor ikke nødvendig. Så lenge det er en rett linje mellom de to delene, vil laseren treffe matrisen og strålen omdirigeres tilbake til fotodioden i analysatoren.

«Anskaffelsen av en Cross-Pipe versjon vil ha stor betydning for firmaer innen kjemi og petrokjemi», sier Jean-Nic Adami, direktør for METTLER TOLEDO Gas Analytics. «Med TDL har det vært en stor utfordring å opprettholde en justering i oppsettet (stack) som forvrenges på grunn av endringer i prosesstemperatur. I tillegg krever TDL vanligvis verifisering i et laboratorium. Cross-Pipe GPro 500 bruker det samme verifiseringskonseptet på stedet som alle andre analysatorer i familien og byr derfor på en enkel, men elegant løsning på en rekke valideringsproblemer.

For mer informasjon om GPro 500 kan du besøke: www.mt.com/Pro-gas.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia