METTLER TOLEDO lanserer en veiledning for den teorien og praksisen som ligger bak måling av ledningsevne for strømførende/aktive nett

METTLER TOLEDO har utarbeidet en ny veiledning for prosessindustrien som forklarer målingsteorien, sensorteknologien og praksis for måling av ledningsevne og motstand med sensorer på strømførende/aktive nett.

Måling og kontroll av ledningsevne spiller en avgjørende rolle i mange kjemiske, farmasøytiske, bioteknologiske, strøm-, mikroelektroniske og mat og drikke-prosesser.

Måling av ledningsevne kan anvendes på mange ulike måter. Målingene  inkluderer analyser av vannrenhet, overvåking av omvendt osmose og ionutvekslingsytelse, rengjøringsprosedyrer, kontroll av kjemiske prosesser og analyser av industrielt spillvann.

Elektrisk ledningsevne har vært målt i mer enn 100 år og er fremdeles en viktig og mye brukt analyseparameter i dag. Høy pålitelighet, følsomhet og den raske responsen til relativt lav kostnad for utstyret, gjør ledningsevne til et verdifullt og brukervennlig verktøy for kvalitetskontroll. I noen anvendelser måles ledningsevnens resiprositet som motstand.

METTLER TOLEDOs nye veiledning gir en grunnleggende forståelse av måling av ledningsevne og motstand. Dette er viktige faktorer som påvirker målingen og mulige feilkilder, samt både de teoretiske og praktiske aspekter for pålitelig kalibrering og måling i ulike anvendelser.

Veiledningen er tilgjengelig for nedlasting fra http://www.mt.com/conductivity-guide

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 146.000 ansatte og omsatte i 2018 for 2.6 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 195 ansatte med en årlig omsetning på ca. 465 millioner kroner.