METTLER TOLEDO lanserer nettbasert klorid-/sulfatmåler

3000CS-måleren er et nettbaserte instrument som tilbyr automatiserte kalsiumklorid- og sulfatmålinger på ppb-nivå for korrosjonskontroll i kraftanleggskjemi.

METTLER TOLEDO Process Analytics lanserer et nettbasert instrument for direkte måling av korroderende ioner funnet i vann og damp fra kraftanlegg.Klorid og sulfater forårsaker groptæring og belastningskorrosjon i dyre kraftanleggskomponenter som turbiner og kjeler og fører til omfattende vedlikehold og uplanlagt driftsstans. Overvåking av disse ionene ved lave ppb-nivåer har derfor blitt identifisert som nøkkelmålinger i kraftanleggskjemi. METTLER TOLEDO Thornton 3000CS-måleren tilbyr nettbasert, kalsiumklorid- og sulfatmålinger på sporingsnivå for kontroll av korrosjon. 3000CS bruker mikrofluidikk kapillar elektroforese, en ionisk separeringsteknologi, for å gi et alternativ til kostbare frakoblede metoder, som for eksempel ion-kromatografi og induktivt koblet plasma. Enheten har halvautomatisk kalibrering og et intuitivt grensesnitt med berøringsskjerm, slik at den kan brukes uten omfattende opplæring. METTLER Toledos’ Intelligent Sensor Management-teknologi i måleren gir diagnostikk som anslår når vedlikehold eller erstatning av forbruksartikler er nødvendig. «3000CS gir nøyaktig kalsiumklorid- og sulfatmåling hvert 45. minutt uten førerinngripen,» sier Akash Trivedi, produktansvarlig for målere ved METTLER TOLEDO Prosess Analytics. «Den gir kontinuerlig overvåking av skadelige ioner og leverer en rask avkastning på investeringen ved å fjerne behovet for kostbare interne eller eksterne laboratorietester.» 

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker