Mettler-Toledos X37-serie med høy deteksjonssensitivitet og lavt strømforbruk

Nye røntgensystemer for næringsmidler til høye, stive beholdere gir maksimal deteksjonssensitivitet og høy gjennomstrømning til lavere driftskostnader.

Med den nye X37-serien røntgeninspeksjonssystemer fra Mettler-Toledo Safeline X-ray er det mulig å oppnå optimal produktinspeksjon av høye, stive beholdere, blant annet esker, stående poser, metallbokser, plast- og glassbeholdere. X37-serien finnes i flere fleksible teknologialternativer og kan konfigureres med forskjellig detektorsensitivitet og forskjellige generatorer for å oppdage og avvise kontaminerende stoffer som for eksempel metall, glass, forkalket bein, mineraler og plast med høy densitet. En tilpasning av systemet gjør det mulig for næringsmiddelprodusenter å skape et system som dekker akkurat deres behov, samtidig som de reduserer den totale eierskapskostnaden og overholder sikkerhetsbestemmelser og retningslinjer ved konsekvent å garantere produkter som er frie for kontaminerende stoffer.

X37-serien omfatter røntgensystemene X3710, X3720 og X3730 i tillegg til X3750-systemet – det mest teknisk avanserte røntgensystemet på markedet for glass-i-glass-inspeksjon. X3750 har en justerbar, vinklet røntgenstråle og innovativ detektorteknologi og i tillegg gir fremragende og pålitelig registrering av glass og andre kontaminerende stoffer med høy densitet ved høy gjennomstrømning. I tillegg kan X3750 utføre flere kvalitetskontroller på næringsmidler, noe som ikke bare sikrer produktsikkerheten og integriteten, men også varemerket.

X37-serien – utmerker seg på alle måter

Produsentene kan etter behov velge mellom detektordioder på 0,4 mm og 0,8 mm som passer til forskjellige typer høye, stive emballasjetyper. Detektorteknologien på 0,8 mm er fem ganger mer sensitiv for røntgen enn tradisjonelle systemer og gir dermed uovertruffen høy presisjon ved inspeksjon av kontaminerende stoffer i næringsmidler. Til inspeksjon av bokser, esker, tuber, stående poser og plastbeholdere i komposittmateriale kan produsentene for eksempel velge en 20 W generator. Dette vil gi betydelig redusert strømforbruk og nedkjølingsbehov, samtidig som resultatet blir like nøyaktig som ved bruk av en konvensjonell 100 W-enhet.

«Tradisjonelt har næringsmiddelprosessorer måttet benytte røntgensystemer med høyeffekt for å inspisere bokser og glassbeholdere ved høy hastighet på opptil 1200 produkter per minutt», sier Daniela Verhaeg, markedsføringssjef hos Mettler-Toledo Safeline X-ray. «Den avanserte detektorteknologien i X37-serien og den ledende inspeksjonsprogramvaren gir tilsvarende, og i noen tilfeller bedre deteksjonsnivåer samtidig som den kun trenger én femtedel av energiforbruket til standard røntgensystemer. Resultatet er at næringsmiddelprodusentene kan redusere driftskostnadene uten å gå på akkord med de høye sikkerhets- og kvalitetsnivåene de har på sine produkter.»

Røntgenrekkevidden kan konfigureres etter produksjonsanleggets behov. Produsentene kan for eksempel velge forskjellige høyhastighets avvisningssystemer ut fra eget produksjonsbehov, slik at de kan sikre enkel og effektiv produktavvisning. Enkelte av systemene i serien fås med justerbar utkaster og trykkluft-utkastersystem med store kontrollvinduer, velegnet for en rekke produkttyper.

I X3710/20/30 kan det monteres en avtagbar rullebane i avvisningssjakten som sikrer at produktene glir forsiktig ned sjakten og forenkler renholdet. X3750 har en utskyver med kort slaglengde som avviser produkter som ikke innfrir kvalitetsnivået, ut på et integrert avvisningsbord, uten å skade produktet. Selv om standardsystemer er tilgjengelig i flere forskjellige konfigurasjoner, tilbyr Mettler-Toledo Safeline X-ray også produsentene spesialtilpassede modeller som innfrir produsentenes bestemte behov.

Da X37-serien enkelt kan integreres i eksisterende produksjonslinjer, kan produsentene opprettholde sine høye produksjonsmål uten at de trenger å redusere hastigheten på produksjonslinjen. Avhengig av produktkonfigurasjon er det mulig å oppnå optimal produktinspeksjon i gjennomstrømningsnivåer på opptil 1200 beholdere per minutt. Røntgensystemene er dessuten i stand til å utføre flere kvalitetskontroller samtidig, for eksempel å vurdere fyllenivå, måle tomrommet øverst i beholder, registrere manglende korker på plastflasker, identifisere opphopninger som smakstilsetnings- og pulverklumper, sjekke vakuum og registrere emballasjefeil. Disse velprøvde funksjonene sørger til syvende og sist for at bare produkter av høy kvalitet får forlate produksjonsanlegget. Dette gir optimal produktintegritet og beskytter varemerkets omdømme.

Alle modellene i X37-serien er hygienisk utformet i et robust system som passer til alle typer bruk. Enhetene i X37-serien leveres som standard med tetthetsgrad IP65, men kan oppgraderes til IP69 for å gjøre dem egnet for bruk i miljøer som krever grundig nedvasking av alt utstyr. Den hygieniske utformingen omfatter skrå overflater som gjør at vannet renner av enheten etter vask. Det er også tatt hensyn til brukerergonomi for å gjøre systemene enkle og behagelige å bruke. Styreskinner i full lengde kan justeres fra forsiden av systemene slik at man oppnår rask og enkel installasjon og ombytting, og den nyttbare tiden økes.

Mettler-Toledo tilbyr nå 5 års generatorgaranti for alle « neste-generasjons» røntgensystemer. Dette betyr at den dyreste komponenten i røntgensystemet er dekket, slik at du unngår uventet nedetid og ekstrakostnader, når den kjøpes sammen med en omfattende eller standard servicepakke.

Mettler-Toledo Product Inspection tilbyr ProdX™ 2.0 databehandlingssystem, som er laget for bruk på produksjonslinjer i næringsmiddelindustrien og ved produksjon av legemidler og kjemiske produkter. Databehandlingspakken kobler produktinspeksjonsutstyret på hele produksjonslinjen til ett felles nettverk.

Du kan lese mer om X37-serien på: http://www.mt.com/xray-x37

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker