Nye utviklinger i teknologien for produktinspeksjonssystemer fra METTLER TOLEDO

Ytelsen til eldre integrert produktinspeksjonsutstyr kan bidra til at bedriften blir mindre konkurransedyktig. Les hvordan de nyeste METTLER TOLEDO-produktene for integrert inspeksjon kan puste nytt liv i produksjonen din.

Uansett hvor trygg eller effektiv produksjonslinjen er, vil nyere maskiner være 50 % mer følsomme, kjøre raskere og mer presist samt bruke 80 % mindre driftsstrøm. Den nyeste teknologien gir store fordeler som er avgjørende for å slå konkurrentene. Selv om mange integrerte produkt inspeksjons systemer fortsatt fungerer effektivt, vil enkelte eldre modeller ikke utføre prosesser like konkurransedyktig som de en gang gjorde. I tillegg vil gamle komponenter også øke sjansene for driftsstans og feil, noe som øker sannsynligheten for utilsiktet nedetid. 

Teknologien er i konstant utvikling, og de nyeste systemene for kontrollveiing, metalldetektering og røntgeninspeksjon for matvarer fra METTLER TOLEDO inneholder programvareforbedringer som gjør det lettere å innfri kravene til de stadig endrede og stadig strengere globale standarder for matvaresikkerhet (Global Food Safety Initiative, GFSI), bransjestandarder og nasjonale standarder. 

I tillegg har nyere produkt- inspeksjonsplattformer også en rekke ekstrafunksjoner som kan ha en betydelig innvirkning for bedrifter gjennom forbedret merkebeskyttelse og samsvar, reduserte kostnader, maksimal ytelse og forbedret effektivitet fra originalt utstyr. 

1.Forbedret merkebeskyttelse og samsvar 

Moderne industrielle metalldetektorer for matvarer bruker innovative teknologier og sofistikerte analytiske verktøy som kan øke deteksjonsfølsomheten med opptil 50 %. Slike metalldetektorer kan identifisere metallfragmenter som er halvparten av størrelsen til de minste fragmentene som tidligere metalldetektorer kunne oppdage. 

METTLER TOLEDO Safelines nye serie med Profile Advantage-metalldetektorer kan bidra til bedre merkebeskyttelse og samsvar med regelverket ved å overgå tradisjonelle begrensninger for følsomhet og redusere antall falske aktiveringer som maskiner kjøpt før 2005 forårsaker. 

Forbedret følsomhet utraderer mange av driftskompromissene man finner  i teknologien til eldre maskiner, og dermed kan kvalitets- og produksjonsansvarlige definere nye fabrikkstandarder for produktsikkerhet uten å gå på akkord med produksjonseffektiviteten. 

2.Reduserer kostnadene for å øke fortjenesten 

Matprodusenter står overfor et økende press til å drive fleksibelt og produsere et stort utvalg produkter fra eksisterende produksjonslinjer som raskt kan bytte fra én produkttype til en annen. Hyppig produktendring øker imidlertid nedetid og utgjør en større risiko for kostbare driftsfeil. 

METTLER TOLEDO Garvens C3000-sjekkveiere tilbyr høyere veienøyaktighet som innfrir strengere og mer fleksible moderne produksjonskrav. Slike sjekkveiere kan også jobbe raskere, i motsetning til eldre maskiner som kan bli flaskehalser i miljøer med nyere og raskere produksjon. Dominoeffekten er høyere gjennomløp, bedre kvalitet på produktene, mindre avfall og til sist større fortjeneste. 

3. Maksimal ytelse 

Det er avgjørende at alt produktinspeksjonsutstyr yter maksimalt. De nyeste METTLER TOLEDO Safeline-seriene X33, X36 og X37 av røntgensystemer er de mest avanserte inspeksjonsløsningene på markedet, med detektorteknologi som kan være opptil fem ganger mer følsomt for røntgen enn tradisjonelle systemer. Dette gir en presisjon uten sidestykke innen kontaminasjonskontroll av matvareprodukter. Disse nye maskinene er også de mest energieffektive røntgensystemene på markedet. De leverer enhetlige og pålitelige inspeksjonsresultater i sanntid, tilpasser seg endringer i produksjonsbehovet, reduserer maskinenes karbonavtrykk og reduserer driftskostnadene betydelig. 

I enkelte tilfeller er den opprinnelige begrunnelsen for utstyrskjøpet ikke lenger gyldig, da forbedringer i brukeropplevelsen, forbedret oppsett og service og større fleksibilitet har redusert de totale eierkostnadene for slike løsninger. Siden de nyeste røntgensystemene er bygget etter prinsippene til EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) og kun forbruker 20 % av strømmen de brukte for ti år siden, er det i tillegg viktig å sjekke eldre utstyr grundig og sammenligne dem med de nyeste produktinspeksjonsløsningene på markedet. 

4.Forbedring av generell utstyrseffektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness) 

Nøyaktig produksjonsdata ligger i kjernen av enhver OEE-forbedringsplan. For at produksjonsytelsesdataene skal være pålitelige, må de innhentes digitalt, automatisk og i et konsekvent format. 

Den nyeste generasjonen av integrert produktinspeksjonsutstyr fra METTLER TOLEDO sender automatisk slike ytelsesdata for OEE-analyse. Sammenlignet med sine forløpere kan for eksempel,  sofistikerte  innebygde analytiske verktøy og rettighets beskyttede ProdX-programvareløsninger tilby produksjonslinjeledere sanntidsdata om produksjonslinjens OEE på inspeksjonspunktet med sjekkveier-, metalldetektor- eller røntgenløsningen. Administratorer kan til enhver tid kontrollere produksjonen på linjen. De har dataene lett tilgjengelig, og de kan bruke disse til å se hvor de kan gjøre endringer for å øke OEE nærmere verdensklassemålet på 85 %. 

Hvis du ønsker mer informasjon om det nyeste deteksjonsutstyret for kontaminantregistrering fra METTLER TOLEDO, kan du gå til http://www.mt.com/Product-Inspection 

5 steps to food safety

http://www.mt.com/foodsafety 

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 146.000 ansatte og omsatte i 2018 for 2.6 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 195 ansatte med en årlig omsetning på ca. 465 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia