Snus er kun snus når fuktinnholdet er riktig

Report this content

METTLER TOLEDO bistår Gotlandssnus med både riktig fuktinnhold og etterkontroll, og sikrer et førsteklasses og trygt produkt. 

Gotlandssnus AB er en suksesshistorie hvor entreprenørskap og hardt arbeid har bragt bedriften dit den er i dag, med en omsetning på 35 millioner. Dette har også ført til en lang rekke priser og utmerkelser.  

– Snusen vår er kjent for sterke aromaer og smaker, og vi får ku­nder som ønsker noe ekstra utover de vanlige typene, sier Jimi Karlsson, produktutvikler ved Gotlandssnus.  

Bedriften hadde sitt utspring i 2002, da grunnlegger Henrik Jakobsson begynte å lage snus hjemme på kjøkkenet. Produksjonen vokste, og Henrik flyttet ut av kjøkkenet og inn en gammel kyllingfabrikk på 19 kvadratmeter. Etterspørselen økte kjapt, og i 2007 ble også dette lokalet for lite Flyttelasset gikk videre til et gammelt sukkerrafineri i Roma, og på dette tidspunktet hadde bedriften fått tre deleiere. Nå tok det virkelig av for Gotlandssnus.  

– Det var skikkelig pionerarbeid, og vi jobbet hardt, sier Jimi Karlsson. Bedriften har gått

utrolig bra, og vi har flyttet til større lokaler flere ganger. Nå sitter vi i en totalrenovert tre-etasjes bygning på 3000 kvadratmeter, med både produksjons- og kontorlokaler.  

Produksjon av snus faller under Livsmedelsver­kets regelverk, og det er mange krav som må oppfylles. Snusproduksjon inkluderer flere ømfintlige prosesser.  

– Fuktinnholdet er avgjørende for å oppnå best mulig resultat når man lager snus, og vi har flere forskjellige fuktinnholdsmålere fra METTLER TOLEDO. De forskjellige snussortene våre har ulikt fuktinnhold, og forøvrig kreves det en viss fuktighet for at pro­sessene i fabrikken skal fungere, sier Jimi Karlsson.  

Fuktinnholdsmåleren er faktisk en vekt, og den måler stoffets (snusens) evaporasjon per tidsenhet når det belyses med en varmelampe. En datamaskinen regner deretter ut det totale fuktinnholdet i snusen.  

– Vi har tidligere forsøkt andre merker, men vi opplever METTLER TOLEDOs instrumenter som de mest robuste og pålitelige. Dessu­ten går selve målingen av fuktinnholdet raskere med deres instrumenter, sier Jimi Karlsson.  

METTLER TOLEDO har også tidligere levert utstyr til Gotlandssnus – en kombinert metalldetektor og kontroll­vekt som brukes når snusen er ferdigpakk­et og klar for levering. Den kombinerte metaldetektoren og kontrollvekten kontrollerer raskt at det ikke finnes metall i sluttproduktet, og at enhetene holder riktig vekt – slik Livsmedelsverket krever.  

– Vi har meget gode erfaringer med å jobbe med METTLER TOLEDO, og vi får alltid god hjelp. De kommer med gode råd og ideer for å sikre at produksjonen skal gå som ønsket. Vi forventer ytterligere vekst i fremtiden, og vi har igjen henvendt oss til METLLER TOLEDO , når vi nå igjen skal bygge opp en ny fabrikk, sier Jimi Karlsson avslutningsvis. 

Fakta om Gotlandssnus AB  

Etableringsår: 2002  

Grunnlegger: Henrik Jakobsson  

Produksjonsmengde: 320 priser snus i minuttet, i tre maskinparker.  

Snusen leveres til 3500 butikker over hele Sverige.  

Omsetning: 35 millioner  

Antall ansatte: ca. 30 personer 

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Abonner

Multimedia

Multimedia