Holder vinterdekkene dine mål?

Fra 16 oktober kan du kjøre på piggdekk i Nord-Norge, i resten av landet er 1. november første piggdekkdag. Sjekk mønsterdybden på vinterdekkene før du havner på glattisen.

– Mange vet ikke at loven krever mye større mønsterdybde på vinterdekk enn sommerdekk, sier Frode Abrahamsen i Michelin i Norge. – Minste mønsterdybde skal være 3 mm, og er dekkene dine bare like over dette anbefaler vi at du skifter dem ut. Starter du på minstekravet er det ikke lenge før du har for lite mønster. Har du dekkene på dekkhotell, så spør gjerne betjeningen til råds.

Foretrekker vinterdekk
Norske bilister skifter gjerne dekk etter sesong. I Michelins nordiske undersøkelse om bilkjøring og dekkbruk svarte 95 prosent at de kjører på enten piggdekk eller piggfritt om vinteren, mens bare 5 prosent oppga at de kjører på helårsdekk.

For lavt lufttrykk øker forbruket
– Nå har vinterdekkene stått lagret noen måneder og det er normalt at litt luft er sivet ut, sier Frode Abrahamsen. Sjekk trykket når du bytter dekk, og sjekk deretter hver måned. Riktig dekktrykk er avgjørende for sikkerheten og du sparer drivstoff. Feil dekktrykk reduserer dekkets levetid kraftig og øker drivstofforbruket.

Gamle dekk bør byttes
I Norge lever bildekk lenge fordi de fleste veksler mellom to sett med dekk. Er dekkene dine eldre enn 5 år bør de sjekkes nøye av fagmann minst hvert påfølgende år, og er de eldre enn 10 år bør de skiftes også selv om mønsteret er over lovens minstemål. Når gummien i dekket blir gammel og stiv, svekkes både veigrepet og dekkets motstandsevne mot skader.

Du finner dekkets produksjonsdato på sideveggen, hvor fire sifre viser produksjonstidspunktet (DOT). Et dekk merket “1012” ble for eksempel produsert i uke 10 i året 2012 og er dermed tre og et halvt år gammelt.

Ta vare på sommerdekkene
Før du legger bort sommerdekkene bør du vaske dekk og felger fri for fett og salt. Dekk bør lagres tørt, mørkt og kjølig og i stabil temperatur. De fleste av oss har dekkene montert på felg, da kan de lagres liggende eller stående etter det som passer best.

MICHELINS fem tips for dekkbyttet:

  1. Kontroller vinterdekkenes mønsterdybde. Vinterdekk skal ha minst 3 mm mønsterdybde, men er du nær grensen allerede så vurder å bytte dem ut.
  2. Sjekk dekkenes alder og bytt dem ut om de er mer enn 10 år gamle.
  3. Monter dekkene i riktig retning. Retningsbestemte dekk har en pil som viser rulleretning framover på den sideveggen som vender ut.
  4. Plasser bilen flatt, og ligg ALDRI under en bil som står på jekken.
  5. Løsne hjulmutterne litt før du jekker opp bilen, og trekk til det siste etter du har senket bilen ned igjen. Ikke overdriv når du strammer hjulmutterne, og ikke glem å etterdra dem igjen etter noen mil!

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Mange vet ikke at loven krever mye større mønsterdybde på vinterdekk enn sommerdekk. Minste mønsterdybde skal være 3 mm, og er dekkene dine bare like over dette anbefaler vi at du skifter dem ut. Starter du på minstekravet er det ikke lenge før du har for lite mønster. Har du dekkene på dekkhotell, så spør gjerne betjeningen til råds.
Frode Abrahamsen i Michelin i Norge