Michelin investerer i kinesiske samkjøringstjenesten Luli Information Technology

Gjennom sitt inkubatorkontor Michelin Incubator Office har Michelin investert i det kinesiske gründerselskapet Luli information technology (Lu Li Ke Ji), som utvikler og markedsfører mobilapplikasjonen Lu You Tong Xing, en innovativ, sosial samkjørings- og bildelingstjeneste.

Samkjøring og bildeling er et nøkkelelement i det multimodale transport-økosystemet i dagens storbyer. Dette er Lulis kjernevirksomhet og ekspertise. Selskapet har utviklet en applikasjon som gjør det enkelt for mennesker med transportbehov å finne hverandre for å dele på kjøreturen, særlig med tanke på reise til og fra jobb.

Luli er et ungt gründerselskap med vekstpotensial i det som forventes å bli et betydelig marked i Kina. Selskapets strategi samsvarer dessuten med Michelins fokus på omsorg for mennesker, miljø og sosialt ansvar.

– Investeringen er et unikt, industrielt partnerskap i en delingsøkonomi som ikke bare gir Luli eksepsjonell synlighet som en utfordrer i markedet, men som også innehar lovende forretningsmessige muligheter, sier Jean-Claude Zhang, CEO, Luli Information Technology. – I tillegg posisjonerer den Luli som en ansvarsfull leverandør av samkjøringstjenester.

– Denne investeringen styrker på en tydelig måte Michelins posisjon som en viktig aktør innen bærekraftig mobilitet, samtidig som den åpner en ny kanal hvor vi kan markedsføre våre produkter og tjenester til kinesiske forbrukere, sier Philippe Barreaud, leder for Michelins inkubatorproram for innovasjon i Asia.

Hva er Michelins Incubator Program Office?
Michelins Incubator Program Office (IPO) er en enhet i Michelin-gruppen. Kontorets oppgave er å utvikle og hurtig teste innovative forretningsmodeller i markedet, på andre mobilitetsarenaer enn dekk. Michelins Incubator Program Office styrker Michelins innovasjonsstrategi som utgjør en hjørnestein for Gruppens utvikling. Michelin tar sikte på raskere innovasjon og nærmere behovstilpasning. Siden etableringen av IPO Michelin er to inkubatorer opprettet i USA og Kina, i tillegg til en tredje inkubator i Europa. Michelins Incubator Program Office har allerede valgt ut 20 prosjekter og gründerbedrifter.

Om Luli
Luli Information Technology, eller Luli, er en gründerbedrift etablert i 2014 i Shanghai. Den utvikler applikasjoner for innovative og ansvarlige bildelingstjenester i Kina og fremmer bedre miljøvern gjennom effektiv delingsøkonomi.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Abonner

Sitater

Investeringen er et unikt, industrielt partnerskap i en delingsøkonomi som ikke bare gir Luli eksepsjonell synlighet som en utfordrer i markedet, men som også innehar lovende forretningsmessige muligheter. I tillegg posisjonerer den Luli som en ansvarsfull leverandør av samkjøringstjenester
Jean-Claude Zhang, CEO, Luli Information Technology
Denne investeringen styrker på en tydelig måte Michelins posisjon som en viktig aktør innen bærekraftig mobilitet, samtidig som den åpner en ny kanal hvor vi kan markedsføre våre produkter og tjenester til kinesiske forbrukere
Philippe Barreaud, leder for Michelins inkubatorproram for innovasjon i Asia