Michelin støtter FNs globale trafikksikkerhetsuke

Michelin innleder en nordisk sommerturné for å sette fokus på FNs «Global Road Safety Week» og samle inn penger til et trafikksikkerhetsfond.

For hvert bilde som publiseres i Michelins nordiske sosiale mediekanaler med hashtaggene «#savekidslives», «#safie» og «#michelinnorge» donerer Michelin gjennom fire måneder 20 kroner til et globalt fond[1] som satser på trafikksikkerhetsopplæring av unge i utviklingsland. Kampanjen løper fra 6. mai til slutten av august.

– Hvert år dør 1,3 millioner mennesker i trafikkulykker over hele verden, og prognosen er at 1,9 millioner mennesker vil komme til å dø i trafikken i 2020. Dessuten skades nærmere 50 millioner mennesker hvert år i trafikkrelaterte ulykker. Å bidra til trafikksikkerhet, ikke bare gjennom innovasjoner og sikre dekk, men også gjennom et aktivt engasjement i samfunnet er et eksempel på hvordan Michelin arbeider med dette spørsmålet, sier Carl Stenson, nordisk informasjonssjef i Michelin.

Michelin har valgt å støtte FNs initiativ «Decade of Action for Road Safety 2011-2020» siden oppstarten i starten 2011. Formålet med initiativet er først og fremst å bremse økningen av antall døde i trafikken for deretter å redusere antallet. Et prosjekt som gjentas hvert år som del av initiativet er «Global Road Safety Week», som i år organiseres mellom 4. og 10 mai. Aktivitetene denne uken fokuserer på trafikksikkerhet for barn og oppsummeres under hashtaggen «#savekidslives». I dag er trafikkulykker i utviklingslandene den vanligst forekommende dødsårsaken blant unge mennesker.

Michelin markerer denne globale trafikksikkerhetsuken med en nordisk sommerturné for trafikksikkerhet som vil besøke omkring 20 steder i Norden. Målet med sommerturnéen er å øke bevisstheten om FNs initiativ og fortsette å samle inn penger til å finansiere trafikksikkerhetsopplæring i utviklingsland.

Michelin har deltatt i en rekke lokale prosjekter for å markere trafikksikkerhetsspørsmål. For eksempel har Michelin engasjert seg Trafiknykterhetens dag sammen med MHF i Sverige, ROSYPE (Road Safety For Young People in Europe) i Finland, utdeling av over 10 000 refleksvester til syklister i Stockholm, Oslo og København samt Michelins egne initiativ til regelmessige lufttrykkskontroller rundt omkring i Norden for å informere om viktigheten av korrekt lufttrykk.

Mer informasjon finner du på:
Global Road Safety Week:
http://www.savekidslives2015.org/
http://www.who.int/roadsafety/week/2015/en/

Decade of Action for Road Safety 2011-2020
http://www.un.org/en/roadsafety/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/


[1] Informasjon om Trafikksikkerhetsfondet Michelin Nordic støtter i dette prosjektet:
http://www.fiafoundation.org/our-work/road-safety-fund/un-decade-of-action

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Hvert år dør 1,3 millioner mennesker i trafikkulykker over hele verden, og prognosen er at 1,9 millioner mennesker vil komme til å dø i trafikken i 2020. Dessuten skades nærmere 50 millioner mennesker hvert år i trafikkrelaterte ulykker. Å bidra til trafikksikkerhet, ikke bare gjennom innovasjoner og sikre dekk, men også gjennom et aktivt engasjement i samfunnet er et eksempel på hvordan Michelin arbeider med dette spørsmålet
Carl Stenson, nordisk informasjonssjef i Michelin