MICHELIN X-STRADDLE 2 gir økt havneproduktivitet

Havneterminalene er på mange måter hjertet i den globale økonomien. 60 prosent av verdenshandelen passerer våre havner. Trass i lavkonjunkturene har handelen via havner økt jevnt. Med det nye dekket MICHELIN X-STRADDLE 2 for portaltrucker øker potensialet for terminaloperatørenes produktivitet med over 30 prosent.

Varetransport med containere på lasteskip står for nærmere to tredjedeler av den globale verdenshandelen. Den samlete verdien av varer som fraktes globalt ved hjelp av alle de 17 millionene containere som finnes i verden er nærmere 24 billioner NOK. Med det nye dekket MICHELIN X-STRADDLE 2, som er tilpasset såkalte twin spreader portaltrucker øker potensialet for terminaloperatørenes produktivitet med over 30 prosent.

– Etterspørselen etter portaltrucker som kan bære to containere samtidig har blitt stadig større. Michelin er først ute med å produsere dekk som er tilpasset for både single- og twin spreader-portaltrucker. Nye MICHELIN X-STRADDLE 2 gir økt produktivitet for terminaloperatørene, uten å gi avkall på verken sikkerhet eller dekkenes levetid, sier Torbjørn Larsson, teknisk ekspert for industridekk i Michelin i Norden.

Sammenlignet med forrige generasjon er MICHELIN X-STRADDLE 2 forbedret på fem områder:

  • Økt sikkerhet - Takket være dekkets forsterkede dekksider samt nytt design på dekkets slitebane er MICHELIN X-STRADDLE 2 mer robust mot skader og sikrere for maskinistene. De smalere mønstersporene reduserer risikoen for at gjenstander setter seg fast i dekkets slitebane. Dekket har 10 prosent større kontaktflate, noe som gir forbedret grep og økt stabilitet. Dekket er dessuten enklere å montere og demontere i forbindelse med vedlikehold eller ved driftsendringer.
  • Økt produktivitet – Sammenlignet med forrige modell har MICHELIN X-STRADDLE 2 økt hastighetskapasitet med 17 prosent (fra 30 til 35 km/h). Samtidig er det nye dekkets lastekapasitet økt med 7 prosent, fra 14 til 15 tonn per dekk. Den totale effekten av disse forbedringene kan øke produktiviteten med over 30 prosent.
  • Økt levetid – MICHELIN X-STRADDLE 2 har en betydelig lenger levetid takket være det nye slitebanemønsteret og den nye dekkstammen. Dekket har også et optimalisert kjølesystem på så vel slitebane som dekkside. Den nye slitebanen inneholder 4 prosent mer gummi, noe som øker levetiden med opptil 15 prosent. Dette gir betydelig reduserte totale produksjonskostnader, for både dekk og maskiner.
  • Økt komfort Den nye slitebanen reduserer også vibrasjoner, noe som gir økt komfort for førerne og bidrar dermed også til et sikrere arbeidsmiljø.
  • Forbedret miljøytelse – I tillegg til lenger levetid produseres MICHELIN X-STRADDLE 2 ved ISO 14001-sertifiserte anlegg. På disse anleggene er miljøpåvirkningen redusert med 16 prosent siden 2005. Dekket kan repareres, og lavere mengde råmaterial forbrukes i produksjonen.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 113 400 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Etterspørselen etter portaltrucker som kan bære to containere samtidig har blitt stadig større. Michelin er først ute med å produsere dekk som er tilpasset for både single- og twin spreader-portaltrucker. Nye MICHELIN X-STRADDLE 2 gir økt produktivitet for terminaloperatørene, uten å gi avkall på verken sikkerhet eller dekkenes levetid
Torbjørn Larsson, teknisk ekspert for industridekk i Michelin i Norden