Mobilbruk er vanligst blant unge i bilen

Våre yngste sjåfører bruker mobilen hyppigst mens de kjører bil. Bilførere i alderen 18-29 år gjør alt fra å ringe, sende tekstmeldinger, være på sosiale medier og lese e-post til å ta bilder mens de er på farten. Dette kommer frem i Michelins årlige SIFO-undersøkelse om dekk og trafikksikkerhet.

I Michelins årlige SIFO-undersøkelse[1] stilles det flere spørsmål om bilisters mobilbruk mens de kjører bil. Nær 3 av 10 (26 prosent) av de drøyt 1000 respondentene, innrømmer å ha sendt tekstmelding fra førersetet. På den positive siden er dette tallet noe lavere sammenlignet med fjorårets tall på 37 prosent.

- Vi har et lite håp om at vi nå ser effekten av de nye og mer restriktive reglene for bruk av mobiltelefon i bilen, som trådte i kraft fra 2013. Vi ønsker å trekke oppmerksomheten mot trafikksikkerhet og oppfordre norske bilister til å være oppmerksomme bak rattet – det kan redde liv, sier Lotta Wrangle, Michelins pressesjef i Norden.

De yngste er mobilverstinger
I aldersgruppen 18 - 29 år oppgir hele 50 prosent at de har sendt tekstmeldinger bak rattet. Så mange som 29 prosent innrømmer også å ha tatt bilder fra førersetet. Det er også denne gruppen som er den hyppigste brukeren av sosiale medier. Nær 1 av 4 (24 prosent) oppgir at de bruker Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat når de kjører bil, sammenlignet med gjennomsnittet i Norge som ligger på 10 prosent.

I undersøkelsen kommer det også frem at det er mannlige bilister som er de største mobilbrukerne på veien. Den eldre målgruppen 65+ er mer avholdende når det kommer til bruk av mobilen – her oppgir kun 3 prosent at de noen gang har sendt tekstmelding mens de kjører. Dette tallet er like lavt i alle de nordiske landene. 

Det er ikke store forskjeller mellom de nordiske landene når det kommer til mobilbruk i trafikken, med unntak av Danmark, hvor bruken er noe lavere. I Finland sender 29 prosent tekstmeldinger, Sverige 28 prosent, mens tallet i Danmark ligger på 18 prosent. I Finland har 16 prosent tatt bilder mens de kjører, Sverige 13 prosent, og Danmark 6 prosent. Når det gjelder sosiale medier var tallet 9 prosent i Finland, Sverige 10 prosent og Danmark 4 prosent.

Fra og med 2. mai 2013 ble reglene for bruk av mobiltelefoner eller kommunikasjonsenheter i kjøretøy skjerpet. Reglene avskjærer alle fra å ta på telefonen under kjøring. Den eneste tillatte berøringen er å starte og avslutte en samtale, så lenge mobiltelefonen er fastmontert.

FNs trafikksikkerhetssatsning
Ved å løfte frem spørsmål rundt trafikksikkerhet med lokal relevans vil Michelin bidra til FN og WHOs trafikksikkerhetssatsning «Decade of Action for Road Safety 2011-2020», hvor målet på sikt er å minske antallet (1,3 millioner mennesker) som blir drept i trafikken hvert år. 

For mer informasjon:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ 


[1] Michelin gjennomførte første uken i juni en SIFO-undersøkelse blant 4.000 nordiske bilister, hvorav 1022 av disse var nordmenn. Spørsmålene omhandlet dekk og trafikksikkerhet. Dette er syvende år på rad Michelin gjennomfører denne undersøkelsen.  

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi har et lite håp om at vi nå ser effekten av de nye og mer restriktive reglene for bruk av mobiltelefon i bilen, som trådte i kraft fra 2013. Vi ønsker å trekke oppmerksomheten mot trafikksikkerhet og oppfordre norske bilister til å være oppmerksomme bak rattet – det kan redde liv
Lotta Wrangle, Michelins pressesjef i Norden