Mobilbruk er vanligst blant unge i bilen

Våre yngste sjåfører bruker mobilen hyppigst mens de kjører bil. Bilførere i alderen 18-29 år gjør alt fra å ringe, sende tekstmeldinger, være på sosiale medier og lese e-post til å ta bilder mens de er på farten. Dette kommer frem i Michelins årlige SIFO-undersøkelse om dekk og trafikksikkerhet.

I Michelins årlige SIFO-undersøkelse[1] stilles det flere spørsmål om bilisters mobilbruk mens de kjører bil. Nær 3 av 10 (26 prosent) av de drøyt 1000 respondentene, innrømmer å ha sendt tekstmelding fra førersetet. På den positive siden er dette tallet noe lavere sammenlignet med fjorårets tall på 37 prosent.

- Vi har et lite håp om at vi nå ser effekten av de nye og mer restriktive reglene for bruk av mobiltelefon i bilen, som trådte i kraft fra 2013. Vi ønsker å trekke oppmerksomheten mot trafikksikkerhet og oppfordre norske bilister til å være oppmerksomme bak rattet – det kan redde liv, sier Lotta Wrangle, Michelins pressesjef i Norden.

De yngste er mobilverstinger
I aldersgruppen 18 - 29 år oppgir hele 50 prosent at de har sendt tekstmeldinger bak rattet. Så mange som 29 prosent innrømmer også å ha tatt bilder fra førersetet. Det er også denne gruppen som er den hyppigste brukeren av sosiale medier. Nær 1 av 4 (24 prosent) oppgir at de bruker Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat når de kjører bil, sammenlignet med gjennomsnittet i Norge som ligger på 10 prosent.

I undersøkelsen kommer det også frem at det er mannlige bilister som er de største mobilbrukerne på veien. Den eldre målgruppen 65+ er mer avholdende når det kommer til bruk av mobilen – her oppgir kun 3 prosent at de noen gang har sendt tekstmelding mens de kjører. Dette tallet er like lavt i alle de nordiske landene. 

Det er ikke store forskjeller mellom de nordiske landene når det kommer til mobilbruk i trafikken, med unntak av Danmark, hvor bruken er noe lavere. I Finland sender 29 prosent tekstmeldinger, Sverige 28 prosent, mens tallet i Danmark ligger på 18 prosent. I Finland har 16 prosent tatt bilder mens de kjører, Sverige 13 prosent, og Danmark 6 prosent. Når det gjelder sosiale medier var tallet 9 prosent i Finland, Sverige 10 prosent og Danmark 4 prosent.

Fra og med 2. mai 2013 ble reglene for bruk av mobiltelefoner eller kommunikasjonsenheter i kjøretøy skjerpet. Reglene avskjærer alle fra å ta på telefonen under kjøring. Den eneste tillatte berøringen er å starte og avslutte en samtale, så lenge mobiltelefonen er fastmontert.

FNs trafikksikkerhetssatsning
Ved å løfte frem spørsmål rundt trafikksikkerhet med lokal relevans vil Michelin bidra til FN og WHOs trafikksikkerhetssatsning «Decade of Action for Road Safety 2011-2020», hvor målet på sikt er å minske antallet (1,3 millioner mennesker) som blir drept i trafikken hvert år. 

For mer informasjon:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/ 


[1] Michelin gjennomførte første uken i juni en SIFO-undersøkelse blant 4.000 nordiske bilister, hvorav 1022 av disse var nordmenn. Spørsmålene omhandlet dekk og trafikksikkerhet. Dette er syvende år på rad Michelin gjennomfører denne undersøkelsen.  

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi har et lite håp om at vi nå ser effekten av de nye og mer restriktive reglene for bruk av mobiltelefon i bilen, som trådte i kraft fra 2013. Vi ønsker å trekke oppmerksomheten mot trafikksikkerhet og oppfordre norske bilister til å være oppmerksomme bak rattet – det kan redde liv
Lotta Wrangle, Michelins pressesjef i Norden