Vekst i el-bilmarkedet stiller høyere krav til dekkene

Report this content

Når kjøretøyparken går fra diesel og bensin til elektrisitet, blir fokus på lav rullemotstand, mindre dekkstøy og økt slitestyrke i gummien viktigere.

For en el-bil er kvaliteten på dekkene essensielle for å få så mange kilometer som mulig ut av batteriet, fastslår en dekkekspert. Dekkene skal harmonere med den lydløse kjøreopplevelsen, bære større vekt og tåle en kraftigere akselerasjon, til og med i familiebiler.

I 2021 trillet det historisk mange elbiler på de norske veiene. Ingen andre land i verden har registrert så mange elbiler per innbygger som i Norge, og i løpet av 2021 var 91,7 prosent av alle nyinnkjøpte personbiler ladbar hybrid, hybrid- eller elbil, hvorav sistnevnte sto for hele 64,5 prosent, noe som tilsvarer over 100.000 solgte elbiler på ett år. Dette er en økning på 10,2 prosent fra 2020. Disse tallene, som er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser en markant fremgang som krever rask utrulling av ladeinfrastrukturen hos private virksomheter, bensinstasjoner og offentlige parkeringsplasser.

Ifølge Claus Chouhan, salgsdirektør for MICHELIN i Danmark, stiller veksten av elbiler også krav til dekkindustrien om å målrettet utvikle nye typer dekk som står til den nye bilhverdagen når man går over til elbil.

”Noe av det første man opplever bak rattet i en elbil, er hvor stille det er i kupeen mens du kjører, og hvor kraftig en typisk elbil akselerer. Men når motorstøyen er borte blir dekkstøyen mer tydelig og dominerende. Samtidig gjør den høye vekten og ganske kraftige akselerasjonen at dekkene selv på en vanlig elektrisk familiebil kan belastes hardere og dermed slites raskere enn bilisten forventer” sier han, og fortsetter:

”Derfor er dekkprodusenter, som MICHELIN, allerede kommet langt med å utvikle dekk skreddersydd for de endrede kjøreegenskapene som følger elbilen. Det er for eksempel dekk med nye typer gummiblanding og endringer i dekkets overflate der slitebanedesignet bidrar til å redusere dekkstøy betraktelig, og samtidig øke dekkenes slitestyrke og holdbarhet”.

Kampen mot rekkeviddeangst

”Når de tradisjonelle dekkene til personbiler skal monteres på en elbil, blir de ikke kun utfordret av hensynet til støy og slitestyrke, men påvirker også elbilens konstante utfordring – rekkevidden. Riktig tilpassede dekk spiller en sentral rolle i å få så lang rekkevidde som mulig ut av hver opplading”, forklarer Claus Chouhan.

”Rekkevidde og frykten for å gå tom for strøm før neste ladestasjon er et uunngåelig tema når man snakker om elbiler. Sånn vil det være i minst noen år til, frem til ladeinfrastrukturen har fått den nødvendige kapasiteten og matcher veksten i antall rene elbiler”.

Dekkene legger typisk beslag på omkring 20 prosent av bilens energiforbruk på grunn av rullemotstanden på veien, og ifølge Chouhan spiller derfor nettopp dekkets rullemotstand en markant ny rolle når man utvikler dekk til el-drevne biler.

PILOT SPORT MICHELIN

”Her kan selv små forbedringer bidra til å øke elbilens rekkevidde, slik vi blant annet ser på MICHELINs nye dekk, målrettet utviklet for elbiler” forklarer han.

Beregninger fra MICHELIN viser blant annet at den lave rullemotstanden i de nye elbildekkene e-Primacy og Pilot Sport EV kan øke rekkevidden med inntil henholdsvis syv og ti prosent, for en elbil som kjører 400 km fra fulladet batteri.

I dag har bilistene fremdeles et begrenset utvalg av målrettede elbildekk å velge blant, men både MICHELIN og andre produsenter av kvalitetsdekk utvikler nye dekkteknologier for å matche behovene når man kjører på strøm. Ifølge Chouhan er forventningen at utvalgte selskaper vil vokse betydelig de neste årene, når elbilen forventes å ikke bare ta over Norge, men også resten av Europa og USA.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Pressekontakt for MICHELIN Norge:
Liv Nyfløt / liv@slaeger.com / +47 95248896

Som ledende dekkprodusent har Michelin forpliktet seg til å forbedre kundens mobilitet på en bærekraftig måte ved å produsere og distribuere de mest passende dekkene, tjenestene og løsningene for å møte kundenes behov. Michelin tilbyr også digitale tjenester, kart og guider for å gjøre reisen til en rikere og mer unik opplevelse. Michelin utvikler også høyteknologiske materialer som brukes i mobilitetsindustrien. Gruppen har sitt hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, og opererer i 170 land, har 114 ansatte over hele verden og 70 produksjonsanlegg i 17 land, som sammen produserte 190 millioner dekk i 2017. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Rekkevidde og frykten for å gå tom for strøm før neste ladestasjon er et uunngåelig tema når man snakker om elbiler. Sånn vil det være i minst noen år til, frem til ladeinfrastrukturen har fått den nødvendige kapasiteten og matcher veksten i antall rene elbiler.
Claus Chouhan, salgsdirektør MICHELIN Danmark