Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 september 2002 Fortsatt anpassning till en svag marknad Kvartal 3, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 36,8 Mkr (58,4 Mkr). * Koncernens resultat före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturåtgärder blev -1,3 Mkr (-2,6 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 4,3 tkr (4,1 tkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till -3,8 Mkr (-0,1 Mkr). * Koncernens kvarstående goodwill uppgår till 10,1 mkr efter en nedskrivning utöver plan om 10,0 mkr. * Mogul har sedan halvårsskiftet minskat antalet medarbetare med motsvarande 42 heltidstjänster genom permitteringar och uppsägningar. Åtgärderna har medfört strukturkostnader på 19 mkr som i sin helhet belastar resultatet för kvartal 3. * Mogul har varit med om att utveckla användargränssnittet över internet för den nyöppnade Skandia Bank Switzerland. I Norge har Mogul tecknat ett nytt avtal med SpareBank1 avseende införande av BankID som digitalt certifikat. * Mogul har, efter rapportperiodens slut, vunnit en offentlig upphandling om ett större uppdrag för Riksantikvarieämbetet i Norge samt tecknat ett nytt avtal med Naturhistoriska Riksmuseet i Sverige. Kvartal 1-3, 2002 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 132,9 Mkr (196,7 Mkr). * Koncernens resultat före goodwillav- och nedskrivningar samt strukturåtgärder blev -11,2 Mkr (-15,5 Mkr). * Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 3,9 tkr (3,6 tkr). * Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till -4,9 Mkr (-11,7 Mkr). * Bland nya större uppdrag under perioden märks i Norge: Toyota, Netcom, Volvo och SpareBank 1, i Sverige: D&B, Eniro och Svenska kyrkan och i Finland: Finska Antidopingkommittén. Rapporten i sin helhet finns att hämta på www. waymaker.se eller på www.mogul.com För ytterligare information kontakta:Björn Wallin, vd Mogul AB, tel 08- 506 66 100, mobil 0709-99 92 26, bjorn.wallin@mogul.com Presseinformasjon Det nordiske Mogul-konsernet, som er børsnotert i Stockholm, har idag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2002. Følgende opplysninger fra kvartalsrapporten gjelder virksomheten i den norske forretningsenheten, som for fjerde kvartal på rad hadde et positivt driftsresultat: Omsetning og resultat (Norge) Nettoomsetningen for 3. kvartal var på 15,6 Msek. Resultat før goodwillav- og nedskrivinger og strukturtiltak var på +0,1 Msek. For årets ni første måneder har Mogul Technology hatt en netoomsetning på 60,7 Msek. Resultat før goodwillav- og nedskrivinger og strukturtiltak var på +1,2 Mkr. Vesentlige oppdrag (Norge) Mogul har i perioden tegnet kontrakt med SpareBank1 om innføring av BankID som digitalt sertifikat. SpareBank1 har samarbeidet med Mogul i flere år, og har brukt Moguls IT-konsulenter på flere prosjekter hvor bl.a. sikkerhet har vært et viktig element. SpareBank1 blir en av de første bankene som tilbyr BankID, som er de norske bankenes felles satsning på en nasjonal infrastruktur for digitale sertifikat. Mogul har etter regnskapsperiodens slutt vunnet en offentlig anbudskonkurranse utlyst av Riksantikvaren på utvikling av Kulturminnebasen, et felles fagsystem for all forvaltning av kulturminner i det offentlige. Siden årsskiftet har Mogul fått nye større oppdrag i 2002 fra Toyota, NetCom, Volvo og SpareBank 1. Bemanning (Norge) Totalt har bemanningen blitt redusert med 23 årsverk siden årsskiftet. Antall årsverk har blitt redusert med 5 personer i 3. kvartal, og utgjør ved utgangen av perioden 67 årsverk. For mer informasjon vennligst kontakt: Jon Øyvind Eriksen, adm.dir. i Mogul Technology AS, telefon: 24 11 43 00, mobil: 930 60 417, e-post: jon.eriksen@mogul.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01150/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker