Mogul skal utvikle en kulturminnedatabase for Riksantikvaren

Report this content

Mogul skal utvikle en kulturminnedatabase for Riksantikvaren Mest mulig av den tilgjengelige informasjonen om norske kulturminner skal samles i en felles database. Mogul Technology har vunnet en offentlig anbudskonkurranse utlyst av Riksantikvaren i Norge om å utvikle kulturminnebasen. Riksantikvaren har ansvaret for å forvalte kulturminnene og kulturmiljøet i Norge, og samarbeider med en rekke offentlige etater om dette. Forvaltningsinstansene har behov for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om hvilke kulturminner som finnes, hvor de ligger og hvilken fredningsstatus de har. Moguls oppgave er å utvikle et løsning som inneholder denne informasjonen. Kulturminnedatabasen blir en felles løsning for alle som driver kulturminneforvaltning, og er derfor et viktig prosjekt for Riksantikvaren. Ansatte hos Riksantikvaren, andre forvaltningsinstanser og til og med forskere får mulighet til å bruke første versjon av kulturminnebasen. Mogul samarbeider med Bravida Geomatikk og Database Solutions, og har foreslått en løsning Riksantikvaren har stor forventing til. - Mogul med sine to samarbeidspartnere har den kunnskap innen systemutvikling- og GIS kompetanse som er nødvendig for dette prosjektet. Dermed blir våre krav til gjennomføringen av oppdraget godt oppfylt, forteller avdelingsdirektør Sjur Helseth hos Riksantikvaren. Mogul har tidligere med suksess levert en rekke store internettløsninger til stat, kommune og helsevesen. Det trekløveret av leverandører har både faglig tyngde og bredde, og kompletterer hverandre på en måte som gjør at de har få reelle konkurrenter. - Dette er en samarbeidsform som har fremtiden foran seg. Offentlige etater kan ha stor nytte av Moguls omfattende erfaring med å utvikle virksomhetskritiske informasjonssystemer med store krav til brukervennlighet, funksjonalitet og sikkerhet, sier Jon Øyvind Eriksen, administrerende direktør i Mogul Technology. Kulturminnedatabasen vil utvikles som en trelags java-applikasjon med webgrensesnitt. Det nye fagsystemet vil ha integrert GIS-funksjonalitet, og bruke Web services for å kunne kommunisere med eksterne fagsystemer. En egen sikkerhetskomponent vil forhindre autorisert tilgang til kulturminnebasen. På et seinere tidspunkt planlegger man å la folk flest få tilgang til oppdatert informasjon om kulturminnene. For mer informasjon vennligst kontakt: Jon Øyvind Eriksen, adm.dir. i Mogul Technology AS, telefon: 24 11 43 00, mobil: 93 06 04 17, E-post: jon.eriksen@mogul.com Sjur Helseth, avdelingsdirektør i Riksantikvaren, telefon: 22 94 04 00, E-post: sh@ra.no Om Mogul Mogul Technology er det norske datterselskapet i Mogul AB (publ.). Mogul hjelper foretak å identifisere, utvikle og implementere nye forretningsmuligheter basert på internetrelatert teknologi, design og kommunikasjon, der hver enkelt løsning skal tilføre kundene verdi. Blant oppdragsgiverne finner man foretak som Alcro, Alecta, D&B, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1, Toyota og finske regjeringen. Konsernet, med datterselskapene Mogul Sweden AB, Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Linewise AB og Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England og Finnland. I år 2001 hadde konsernet en nettoomsetning på 262 mill SEK. Selskapet er notert på Stockholmsbørsens O-liste. Se også www.mogul.no Om Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Riksantikvaren er et direktorat under Miljøverndepartementet, Riksantikvarens hovedoppgave er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med viktige kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier bevares til beste for dagens og morgendagens mennesker. Se også www.riksantikvaren.no. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00420/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker