OCEAN INSTALLER VOKSER UTENFOR LANDETS GRENSER – ÅPNER KONTOR I ABERDEEN

Den norske undervannsentreprenøren Ocean Installer har åpnet et kontor i Aberdeen, Skottland. The nye kontoret skal bli en fullverdig operasjonell divisjon av Ocean Installer.

- Vi er svært fornøyd med at bare litt over et år etter at Ocean Installer ble etablert, befinner vi oss i en situasjon der det eneste naturlige steget er å åpne enda et kontor. Dette er i henhold til vår langsiktige vekststrategi og viser at opplever en svært rask utvikling, sier Steinar Riise, Administrerende Direktør i Ocean Installer.

Kontoret, som opprinnelig het «Innovation House», og nå heter «Ocean Installer House», ligger i forsknings- og energiklyngen «Aberdeen Energy and Innovation Parks», der viktige aktører innen olje- og gassindustrien allerede holder til. Leieavtalen er på 10 år med en 5-års exitopsjon.

Ocean Installer belager seg på å rekruttere 20-30 personer til Aberdeenkontoret i 2012, og estimerer at omtrent 100 personer vil være ansatt her innen utgangen av 2013. Aberdeenkontoret skal bli en fullverdig operasjonell divisjon av Ocean Installer, og skal dekke alle tjenestene undervannsentreprenøren tilbyr. Selv om Ocean Installers hovedkvarter forblir i Stavanger, skal økonomiavdelingen være basert i Aberdeen. Martin Sisley er Daglig Leder for Ocean Installer i Storbritannia.

- Den regionale forankringen vil gjøre det mulig for oss å jobbe enda tettere opp mot de av kundene våre som holder til i Storbritannia. På et mer personlig nivå synes jeg det er spennende å spille slik en nøkkelrolle i Ocean Installers vekst, og i konsolideringen av Ocean Installers tilstedeværelse i Storbritannia, sier Sisley.

-SLUTT-

For ytterligere informasjon, kontakt:

Steinar Riise, Administrerende Direktør, Ocean Installer

Mobil: + 47 975 35 850

Epost: steinar.riise@oceaninstaller.com

Eller

Martin Sisley, Daglig Leder, Ocean Installer UK

Mobil: + 44 780 266 585

Epost: martin.sisley@oceaninstaller.com

Om Ocean Installer

Ocean Installer er et norsk undervannsentreprenørselskap med hovedkvarter i Stavanger. Ocean Installer besitter omfattende EPCIekspertise innen SURF (Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines)-segmentet og utvider stadig virkefeltet og organisasjonen, både i og utover Nordsjøbassenget.

Ocean Installer tilbyr sine kunder førsteklasses utsyr og teknologi, og har kontrahert to undervannskonstruksjonsfartøy: Normand Clipper og Normand Mermaid. Ocean Installer utvikler og investerer kontinuerlig i utstyr og teknologi for å realisere ambisjonen om å bli en nøkkeltilbyder av tjenester i SURF-segmentet.

Ocean Installer er FPAL og Achilles sertifisert, og selskapets systemer er etablert i henhold til ISO 9001-, 14001-, 18001- og 31 000standarder.

For ytterligere informasjon, se: www.oceaninstaller.com

Tags: