Etterspør avklaring om utendørsreklame i Oslo

(Oslo 16. november 2006) Bystyrets vedtak om nye politivedtekter for Oslo sender ifølge Moveboards Media og Clear Channel motstridende signaler til bransjen. De nye vedtektene oppfattes av de to aktørene som nok et hofteskudd fra politikerne. Derfor ber de nå om en avklaring fra kommunen.

- Både vedtaket i går, og uttalelser de siste dagene fra ledende politikere i Oslo, viser tegn til skepsis blant politikerne mot rullende reklameboards. Bransjen frykter ikke de store konsekvensene, men reagerer på uttalelsene og det faktum at ingen aktører har blitt kontaktet for å komme med innspill i saken, sier Trond Christensen, som er daglig leder i Moveboards Media. Han refererer til Fabian Stangs (H) utspill i Aftenposten Aften mandag 13. november.

Moveboards Media og Clear Channel inviterer nå til en åpen debatt med kommunens politikere om utendørsreklame i hovedstaden.

Oslo kommune er i dag den største enkeltaktøren innen utendørs reklame i Norge, både som grunneier og utleier av reklameplass. Kommunen genererer her store inntekter, der kommunen opptrer som en ren kommersiell aktør. Dette provoserer både ClearChannel og Moveboards Media, som stiller seg undrende til vedtaket ble gjort i går.

- Dagens bybilde preges blant annet av reklame på busser, trikker, bymøbler og reklame på andre ledige flater. Moveboards Media og Clear Channel er samstemte i at det blir feil å ekskludere en av disse kanalene uten å få en avklaring om hvilke av disse kanalene kommunen foretrekker, sier forretningsutvikler i Clear Channel, Jan Tore Endresen.

Ifølge Moveboards og Clear Channel viser presseoppslagene det siste året at det er reklametårnene til Hafslund som skaper irritasjon og frustrasjon hos Oslos befolkning – ikke rullende reklame. Derfor er det nærliggende å spørre seg om hvorfor kommunen ikke klarer å se sin egen rolle, og om hvilken agenda kommunen egentlig har.

I innstillingen fra Finanskomiteen til de nye politivedtektene for Oslo kan det oppfattes som et forbud for næringslivet å kjøre sine lastebiler inn i Oslo by, om de har reklame på siden, mens det fortsatt blir lov å ha reklamedekor på trikker og busser hos Oslo Sporveier.

- Vi velger å tro at kommunepolitikerne ikke helt ser rekkevidden av hva denne formuleringen vil innebære. Politikerne vi har vært i kontakt med kan ikke gi et klart svar på hva dette vil bety for aktørene i bransjen, sier Trond Christensen.

- Det er behov for å skape nødvendig forutsigbarhet for de aktørene som har gjort store investeringer i lovlige reklamekanaler. Bransjen har i flere år forsøkt å få klare retningslinjer for reklame i byen, og ønsker den nye reklameplanen velkommen. Det er bare det at den aldri kommer, avslutter Endresen og Christensen.

De to aktørene ønsker nå en debatt som favner bredt nok slik at man unngår slike urasjonelle vedtak, som bystyret gjorde i går. I tillegg minner bransjen om at man i flere år konkret har foreslått å utplassere friplakateringstårn slik at folk flest får en arena hvor det er gratis og lett tilgjengelig å annonsere.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trond Christensen, Movebards Media, tel 932 60 995
Jon Tore Endresen, Clear Channel, tel 920 31 169