Fokus på å gjenvinne lønnsomhet

Report this content

Multiconsult presenterer i dag en kapitalmarkedsoppdatering av revidert strategi mot 2020. Den reviderte strategien øker fokus på lønnsomhet og inkluderer nye tiltak for å bedre Lønnsomhet (‘Gain’) og Drift (‘Operations’).

I 2016 presenterte Multiconsult strategien ‘3-2-1 GO’ for perioden 2016 til 2020. Nå som halvparten av strategiperioden er tilbakelagt, presenterer selskapet en revidert strategi. ‘3-2-1 GO’ som ble lansert i oktober 2016, etter en suksessfull børsnotering, var en godt underbygget strategi basert på en sterk finansiell historie med lønnsomhet over gjennomsnittet for tilsvarende selskaper. I 2017 møtte bransjen i Norge lønnsomhetsutfordringer knyttet til et økende gap mellom vekst i markedstimerater og lønnskostnader. I tillegg hadde Multiconsult kostnader knyttet til implementeringen av nytt ERP system og kjøp av Hjellnes-gruppen. I lys av den utfordrende lønnsomhetssituasjonen har selskapet fokusert på lønnsomhetsforbedringer, men ser nødvendigheten i å øke innsatsen ytterligere for å forbedre driften og utnytte sin markedsposisjon til å gjenvinne lønnsomheten. Derfor fokuserer den reviderte strategien på å forbedre ‘Gain’ og ‘Operations’, for å utvikle Multiconsult-gruppen videre.

“Bransjen befinner seg i en mer utfordrende tid enn noensinne, med tanke på prispress. Samtidig er markedsutsiktene for forretningsområdene våre gode, med tanke på volum og fremtidige muligheter, med rekordsterke kontraktsutsikter i enkelte av våre forretningsområder. For å sikre god fremtidig utvikling er det først og fremst viktig å gjenvinne lønnsomhetsnivået. Det er dette vi nå vil oppnå med den reviderte ‘GO’ strategien. Vår ambisjon er å oppnå lønnsomhet bedre enn gjennomsnittet av sammenlignbare selskaper, samt å styrke drift og verdiskaping» sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen.

Den reviderte strategien representerer en uendret kurs, med redusert hastighet. Multiconsults vekstambisjon er nå å vokse i takt med markedsutviklingen. Det langsiktige målet om ekspansjon til Sverige og Energi internasjonalt består, men horisonten for gjennomføring er utsatt til lønnsomheten er gjenvunnet.

‘GO’ står for ambisjoner innen ‘Gain og Operations’. Ambisjonen for ‘Gain’ er å ha en lønnsomhet bedre enn gjennomsnittet blant sammenlignbare selskaper. Ambisjonen for ‘Operations’ er styrket drift og verdiskaping.

‘GO’ fokuserer på forbedret ‘Gain og Operations’ med syv strategiske hovedgrep.

 • Gjenvinne et normalisert lønnsomhetsnivå som fundament for videre utvikling
 • Ta posisjon som #1 på store, lønnsomme prosjekter (EPC /IPL) i Norge
 • Ta en ledende posisjon og realisere lønnsomhet innen Samferdsel
 • Realisere lønnsomhet og selektiv vekst innen Energi i Norge og Internasjonalt
 • Videreutvikle vår ledende posisjon innen helsebygg i Skandinavia
 •  Muliggjøre digital innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller
 •  Utvikle fleksible bemanningsløsninger som sikrer lønnsomhet

Lønnsomhet er selskapets hovedprioritet fremover, og Multiconsult vil etablere et intensivert lønnsomhetsforbedringsprogram for hele konsernet. Utviklingen vil følges opp kontinuerlig og nye aksjoner vil bli implementert dersom relevant.

Multiconsult vil, på tvers av gruppen, intensivere arbeidet for lønnsomhetsforbedring:

 •  Salg: Videreutvikle salgsprosesser på tvers av gruppen med prioriterte tilbud med fokus på økt lønnsomhet.
 •  Debiteringsgrad: Fortsette forbedringene i Norge, samt optimalisere timer brukt i arkitektkonkurranser.
 •  Prosjektgjennomføring: Standardisere porteføljeoppfølgning, økt bruk av lavkostressurser og optimalisere prosjektressurser og bemanning.
 •  Effektivitetsgevinster: Realisere synergier fra nye systemer på tvers av gruppen, fortsette bemannings- og kostnadskontroll, og utforske fleksible bemanningsmodeller.
 •  Porteføljestyring: Adressere utfordringene i de internasjonale enhetene, samt optimalisere forretningsutvikling innen Energi Internasjonalt.

Gjeldsnivået og utbyttepolitikken forblir uendret med respektive 1.5 x NIBD/EBITDA (Netto rentebærende gjeld/driftsresultat før skatt og avskrivninger) samt utbyttepolitikk på 50% av nettoresultat.

For mer informasjon, vennligst kontakt:      

     Investor relations:        
     Mirza Koristovic, Head of Investor Relations        
     Phone: +47 93 87 05 25        
     E-mail: ir@multiconsult.no     

     Media:        
     Gaute Christensen, VP Communications
     Phone: +47 911 70 188        
     E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no