Konserndirektør kjøpte aksjer

Torbjørn Blom-Hagen, konserndirektør i Multiconsult ASA, kjøpte 15. mars 2016 kl. 12:12 2 500 aksjer i Multiconsult ASA på Oslo Børs, kurs 97,00 NOK.

Beholdning etter transaksjonen 2500 aksjer.

Mirza Koristovic
Head of IR, Multiconsult ASA
Tel:  47 93 87 05 25
investor.relation@multiconsult.no

Abonner