Multiconsult ASA - Ny juridisk struktur

Styret i Multiconsult ASA foreslår at Multiconsult-konsernet etablerer en ny juridisk struktur. Den norske operative virksomheten i selskapet fisjoneres ut for deretter å fusjoneres inn i et heleid datterselskap. Formålet er å etablere en mer hensiktsmessig juridisk struktur for Multiconsult-konsernet.

Styret i Multiconsult ASA har derfor besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapets virksomhet, slik dette er definert i fisjonsplan datert 15. mai 2017, fisjoneres ut til det nyopprettede selskapet MC Newco AS, for deretter å fusjoneres inn i et nyopprettet heleid datterselskap, Multiconsult Norge AS. Ved fusjonen utstedes vederlaget av Multiconsult ASA gjennom en økning av pålydende på eksisterende aksjer i Multiconsult ASA (såkalt «konsernfusjon»).

Aksjonærene i Multiconsult ASA vil ha samme antall aksjer, med samme pålydende, etter at den nye juridiske strukturen er etablert. Egenkapitalen i Multiconsult ASA vil også være den samme før og etter transaksjonene. Den eneste endringen er at den norske operative virksomheten, slik den er definert i fisjonsplanen, vil overdras fra Multiconsult ASA ned til et heleid datterselskap.

Vedtakene for å etablere den foreslåtte nye juridiske strukturen vil legges frem for ekstraordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, MC Newco AS og Multiconsult Norge AS den 23. juni 2017, og det forventes at den vil kunne tre i kraft i slutten av august 2017.

Fisjonsplanen og fusjonsplanen er gjort tilgjengelige på selskapets nettsider, www.multiconsult.no.

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.

Abonner