Multiconsult ASA andre kvartal og første halvår 2019

Report this content

Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var negativt med 15,9 millioner kroner, mens det for første halvår 2019 var positivt med 76,5 millioner kroner. Den underliggende lønnsomheten er forbedret både i andre kvartal og første halvår 2019. Sammenlignet med andre kvartal i fjor ble det rapporterte driftsresultatet negativt påvirket av en betydelig kalendereffekt og forliket med Stortinget, som til sammen utgjorde en effekt på 85,0 millioner kroner. Ordrereserven er fortsatt sterk på 2,7 milliarder kroner. Markedsutsiktene er gode og forventes å holde seg stabile. Multiconsult avholder kapitalmarkedsdag 7. november 2019.

Oslo, 29. august 2019

Til tross for et lavere rapportert resultat sammenlignet med samme periode i fjor, er jeg glad for å se at den underliggende lønnsomheten forbedrer seg både i andre kvartal og første halvår 2019. Det er også oppmuntrende å se at veksten fortsetter og at vi har en sterk ordrereserve. Lønnsomheten er imidlertid ikke tilfredsstillende og vi vil fortsette å jobbe hardt for å forbedre dette - med fokus på kostnader, effektivitet og drift”, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Andre kvartal 2019
Multiconsult leverte i andre kvartal netto driftsinntekter på 866,7 millioner kroner (887,6 millioner kroner), en nedgang på 2,4%. Sammenlignet med andre kvartal i 2018 var det en kalendereffekt på fem færre arbeidsdager i kvartalet som ga en negativ effekt på 64,8 millioner kroner. I tillegg inngikk Multiconsult rettslig forlik med Stortinget i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet Prinsens gate 26 med en negativ effekt på 20,2 millioner kroner. Korrigert for kalendereffekt og rettsoppgjør var organisk vekst i kvartalet 7,2%.

Driftskostnadene i andre kvartal utgjorde 835,3 millioner kroner (826,3 millioner kroner). Konsernet implementerte IFRS 16 fra 1. januar 2019. Justert for IFRS 16-effekten økte driftskostnadene med 5,9%, som er i tråd med økt bemanningsnivå.

EBIT i andre kvartal utgjorde negativ 15,9 millioner kroner (48,9 millioner kroner), noe som tilsvarer en negativ driftsmargin på 1,8% i kvartalet, inkludert 85,0 millioner kroner i negative effekter fra fem færre arbeidsdager og rettslig forlik med Stortinget, samt en positiv IFRS effekt på 5,4 millioner kroner.

Første halvår 2019
I første halvår 2019 økte netto driftsinntekter med 3,7% til 1 810,9 millioner kroner (1 746,7 millioner kroner) sammenlignet med første halvår 2018. Økningen er organisk og hovedsakelig drevet av høyere produksjon i Norge. Det var en kalendereffekt på en mindre arbeidsdag i Norge, noe som ga en negativ effekt på 14,6 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for kalendereffekten og rettsoppgjøret med Stortinget var organisk vekst på 5,7%.

Driftskostnadene i første halvår 2019 utgjorde 1 641,3 millioner kroner (1 636,9 millioner kroner). Justert for IFRS 16-effekten økte driftskostnadene med 5,1%. Økningen var i tråd med vekst i bemanningsnivå. Engangskostnader på omlag 10 millioner kroner som følge av endringer i ledelsen ble bokført i første kvartal.

EBIT i første halvår 2019 utgjorde 76,5 millioner kroner (85,0 millioner kroner), noe som gir en EBIT-margin på 4,2%. Sammenlignet med første halvår i fjor inkluderer rapportert EBIT til sammen 44,8 millioner kroner i negative effekter fra en mindre arbeidsdag, rettslig forlik og engangskostnader i forbindelse med endringer i ledelse, samt en positiv IFRS 16-effekt på 10,7 millioner kroner.

Ordrereserven ved utgangen av andre kvartal 2019 er fortsatt sterk på 2 725 millioner kroner (2 302 millioner kroner). Ordreinngangen i løpet av andre kvartal var lavere enn i andre kvartal 2018. Pipeline er fortsatt solid på tvers av de fleste forretningsområdene.

Per 30. juni 2019 var konsernets totale eiendeler på 2 787,6 millioner kroner og egenkapital på 582,5 millioner kroner. Justert for IFRS 16-leiekontrakter var netto rentebærende gjeld på 167,9 millioner kroner, en nedgang fra 186,6 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2019.
 
De overordnede markedsutsiktene viser vekst blant de fleste forretningsområdene. Det er fortsatt tøff konkurranse på store prosjekter i Norge, men det er generelt gode markedsutsikter og pipeline i våre markeder.

-------------

Norsk presentasjon av første kvartal 2019 vil bli holdt i dag 29. august, klokken 09:00 CET på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Engelsk presentasjon og telefonkonferanse vil bli holdt klokken 10:30 CET. Presentasjonene holdes av CEO Grethe Bergly og CFO Hans-Jørgen Wibstad.

Den norske presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98043182.
Den engelske presentasjonen er tilgjengelig på https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98043188 eller ved telefonkonferanse.
Det vil bli avholdt Q&A etter både den norske og engelske presentasjonen.

Tilgangsinformasjon for den engelske konferansesamtalen:
Vennligst logg inn 5-10 minutter før presentasjonen starter. Du vil bli bedt om å oppgi bekreftelseskode eller tittel på presentasjonen.

Tittel på presentasjon:     Q2 Resultater
Bekreftelseskode:         1662072

Sted                    Formål           Telefonnummer
Norge               Deltaker         +47 2100 2610
Storbritannia     Deltaker         +44 (0) 330 336 9125
USA                 Deltaker         +1 323-794-2093
Internasjonal     Deltaker        +44 (0) 330 336 9125    For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations:
   Mirza Koristovic, Head of Investor Relations & Finance
   Phone: +47 938 70 525
   E-mail: ir@multiconsult.no

Media:
   Gaute Christensen, VP Communications
   Phone: +47 911 70 188
   E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no