Multiconsult ASA fjerde kvartal og fullt år 2017

Report this content

Multiconsult leverte sterk vekst i driftsinntektene i fjerde kvartal og fullt år, hovedsakelig drevet av oppkjøp. Driftsresultat (EBIT) for kvartalet ble -2,7 millioner kroner, negativt påvirket av utfordrende prosjektgjennomføring. Forbedret inntjening fra LINK arkitektur i kvartalet bidro positivt til konsernets EBIT. For året 2017 som helhet var EBIT på 118.0 millioner kroner. Omfattende integrasjonsarbeid og onboarding av Hjellnes-gruppen går etter planen. For å forbedre lønnsomheten lanserer Multiconsult et forbedringsprogram.

Oslo, 28 Februar 2017 – Konsernets netto driftsinntekter i fjerde kvartal økte med 21,2 prosent til 830,2 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter ble drevet av høyere produksjon som følge av økt bemanning i Norge fra oppkjøp av Hjellnes-gruppen, Iterio AB, aarhus arkitekterne A/S, samt nyansettelser. Prosjektnedskrivninger på 21,4 millioner kroner og en lavere debiteringsgrad på 68.4% påvirket resultatet i fjerde kvartal negativt. Timeratene økte moderat sammenlignet med samme kvartal i fjor. For fullt år 2017 økte netto driftsinntekter med 14.3 prosent, til NOK 2 977.6 millioner kroner, grunnet oppkjøp og nyansettelser.

EBIT for kvartalet ble -2,7 millioner kroner. Veksten i netto driftsinntekter ble motvirket av økte driftskostnader. For året 2017 som helhet, ble EBIT 118,0 millioner kroner (182,3 millioner kroner), en nedgang på 35,3 prosent fra året før.

Multiconsult har i løpet av 2017 gjennomført flere oppkjøp, hvorav oppkjøpet av Hjellnes-gruppen, bestående av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS, er det største.

Som følge av svak lønnsomhet i 2017 lanserer Multiconsult et omfattende forbedringsprogram, med mål om å øke marginen for driftsresultat (EBIT) til minimum 6 prosent i 2018. Forbedringsprogrammet fokuserer i hovedsak på å forbedre driften i Region Østlandet og Region Norge i form av forbedret ordreinngang, debiteringsgrad og prosjektgjennomføring.

Styret vil foreslå til generalforsamlingen en utbytteutbetaling på 1,50 kroner for 2017 i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

-Når vi ser tilbake på året, er det gledelig å se resultater i form av økte driftsinntekter og en vellykket sluttføring av oppkjøpsstrategien i Norge, i henhold til selskapets 3-2-1 GO vekstambisjoner. Lønnsomheten har vært utfordrende i 2017 og som et resultat har vi lansert et omfattende forbedringsprogram, med hensikt å forbedre lønnsomheten frem mot 2020. Jeg er begeistret over tildelingen av det prestisjefylte Fornebubanen-prosjektet, samt den solide forbedringen i LINK arkitektur, som har resultert i imponerende ordretilgang innen sykehusbygg for Multiconsult-gruppen», sier CEO i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Ordrereserven ved årsslutt var på 2 147,7 millioner kroner (1 793,1 millioner kroner), en økning på 19,8 prosent sammenlignet med 2016.

Ordreinngangen i fjerde kvartal økte med 8,4 prosent til NOK 1 026,9 millioner kroner (947,1 millioner kroner). Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar energi leverte spesielt godt salg i fjerde kvartal. Nytt salg fra Hjellnes-gruppen og Iterio påvirket positivt sammenlignet med fjoråret. Blant nye kontrakter i kvartalet var Northern Lights CCS for Statoil, Drammen sykehus for Helse Sør Øst RHF, samt NTNU fakultet for helse- og sosialvitenskap og idrettsbygg SiT for Backe Trondheim AS. Samlet ordreinngang for året var 3 762,5 millioner kroner (3 084,7 millioner kroner)

Selskapet har gjennomført et vellykket aksjekjøpsprogram for ansatte i fjerde kvartal, der 23 prosent av Multiconsult-gruppens ansatte tegnet seg for aksjer. «Det er inspirerende å se at de ansatte i gruppen fremdeles deltar i aksjekjøpsprogrammet, som nå er vellykket for tredje år på rad» sier CEO Christian Nørgaard Madsen.

Gruppens balanse forblir stabil med totale eiendeler på NOK 1 662,6 millioner kroner per 31.12.2017. Gruppen holdt kontanter på 154,3 millioner kroner, med netto rentebærende gjeld på 134,5 millioner kroner.

Generelle markedsutsikter forblir ganske positive. Timeratene har forbedret seg noe, men lønnsnivået i Norge gir utfordringer for lønnsomheten i bransjen. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenesteportefølje legger et solid grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet presenterer resultatet for fjerde kvartal 2017 i dag, 28. februar, kl. 09.00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen holdes av CEO Christian Nørgaard Madsen og CFO Anne Harris.

Presentasjonen blir kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=77877108 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

   Investorrelasjoner:
          Mirza Koristovic, Head of Investor Relations
          Telefon: +47 93 87 05 25
          E-post: ir@multiconsult.no

  Media:
          Gaute Christensen, VP Communications
          Telefon: +47 91 17 01 88
          E-post: gaute.christensen@multiconsult.no