Multiconsult ASA første kvartal 2018

Report this content


Oslo, 23. mai 2018 - Multiconsult leverte driftsresultat (EBIT) på 36.1 millioner kroner i første kvartal som var påvirket av en betydelig kalendereffekt på seks færre arbeidsdager i Norge. Forbedringsprogrammet for lønnsomhet er prioritet nummer en og konkrete forbedringer er allerede synlige i Regioner Norge. LINK arkitektur fortsatte å forbedre lønnsomheten og konsernets debiteringsgrad økte til 70.6 prosent, til et tilfredsstillende nivå. 

Netto driftsinntekter økte med 7,4 prosent til 859,1 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal for 2017. Økningen i inntekter var i hovedsak drevet av økt produksjon som resultat av oppkjøp av Hjellnes gruppen og Iterio AB, samt økt debiteringsgrad.

Vekst i netto driftsinntekter var negativt påvirket av kalendereffekten i kvartalet, på omtrent 70 millioner kroner. Netto nedskrivninger var på et relativt normalt nivå i kvartalet, og påvirket netto driftsinntekter og EBIT negativt med 12,6 millioner kroner.

EBIT for kvartalet var 36,1 millioner kroner, en nedgang på 61,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes at høyere netto driftsinntekter var mer enn utlignet av tilknyttede driftskostnader, i hovedsak på grunn av den betydelige kalendereffekten. Driftsmarginen endte på 4,2 prosent. Driftsmarginen justert for kalendereffekten var på 11,3 prosent i kvartalet.  

«Det er gledelig å se at Multiconsult starter året med et solid kvartal. Det er oppløftende at effektene av forbedringsprogrammet allerede er synlige i Regioner Norge, i tillegg til fortsatt økt lønnsomhet i LINK arkitektur. Den omfattende reorganiseringen av Regioner Østlandet er et viktig tiltak for å styrke vår virksomhet. Den systematiske implementeringen av forbedringsprogrammet i Norge har klar prioritet og vil være en viktig del av realiseringen av Multiconsults 3-2-1 GO strategiske ambisjoner mot 2020», sier CEO i Multiconsult Christian Nørgaard Madsen.

Selskapets ordrereserve forblir stabil og var ved endt kvartal på 2 226,9 millioner kroner, en økning på 13,2 prosent sammenlignet med i fjor. Ordreinngangen økte med 2,6 prosent til 1 101,2 millioner kroner. Det var solid ordreinngang innen Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar Energi i kvartalet.

Nye strategiske kontrakter var Riksvei 3 og 25 for Skanska, som underleverandør for Aas Jakobsen, samt busstrekningen Stavanger – Sandnes for Statens Vegvesen. En betydelig rammekontrakt ble tildelt for prosjektering av vedlikeholdsfasiliteter ved Haakonsvern for Forsvarsbygg. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var Kampflybasen på Ørland for Forsvarsbygg, og Campus Ås for Statsbygg, samt Kamuzu Barrage i Malawi.

Per 31. mars 2018, hadde selskapet totale eiendeler på 1 957,9 millioner kroner og en total egenkapital på 595,7 millioner kroner. Gruppen hadde kontanter og kontantekvivalenter på 151,7 millioner kroner, der netto rentebærende gjeld utgjorde 255.0 millioner kroner.

Overordnede markedsutsikter viser positive tegn for alle forretningsområder, i tråd med konsensus i industrien. Det er likevel fortsatt sterk konkurranse og press på markedsratene i flere større prosjekter. Multiconsult jobber aktivt og systematisk med implementeringen av 3-2-1 GO strategien med lønnsomhet som klar prioritering.

Selskapet presenterer resultatet for første kvartal 2018 i dag, 23. mai, kl. 09:00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com and http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=83490369  

     

Investorrelasjoner:

   Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans
   Telefon: +47 93 87 05 25
   E-post: ir@multiconsult.no

Media:

   Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder
   Telefon: +47 91 17 01 88
   E-post: gaute.christensen@multiconsult.no