• news.cision.com/
  • Multiconsult/
  • Multiconsult ASA med sterkt første kvartal 2017: Forbedring i segmentene LINK arkitektur og Internasjonal, samt positiv kalendereffekt.

Multiconsult ASA med sterkt første kvartal 2017: Forbedring i segmentene LINK arkitektur og Internasjonal, samt positiv kalendereffekt.

Report this content

Oslo, 22. mai 2017 – Multiconsult leverte et sterkt første kvartal med EBIT på 94,4 millioner kroner og 11,8 prosent EBIT margin.

Multi-Q117-report webKonsernets netto driftsinntekter i første kvartal økte med 22,3 prosent til 799,7 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter skyldes høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av Akvator AS, aarhus arkitekterne A/S og Iterio AB. Økningen i driftsinntektene ble også positivt påvirket av flere arbeidsdager i kvartalet. Debiteringsgraden falt til 68,4 prosent (69,1 prosent), med en negativ effekt på driftsinntektene. Timeprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 105,5 millioner kroner, en økning på 81,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig høyere netto driftsinntekter, noe som mer enn kompenserte for økningen i driftskostnader i kvartalet.

«Jeg er glad for å se at Multiconsult begynner året med et veldig sterkt kvartal. Det er oppmuntrende å se forbedringene hos LINK arkitektur og vårt internasjonale segment. Oppkjøpet av Iterio AB er et viktig første steg mot realiseringen av våre vekstambisjoner i Sverige, i tråd med 3-2-1 GO strategien», sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets ordrereserve er fortsatt sterk ved utgangen av første kvartal, og utgjorde 1 966,5 millioner kroner, en økning på 12,7 prosent fra i fjor. Ordreinntaket i første kvartal økte med 40,7 prosent til 1 073,7 millioner kroner. Inkluderingen av ordrereserven til Iterio AB på 85,4 millioner kroner i første kvartal 2017, samt nytt ordreinntak fra aarhus arkitekterne A/S bidro sterkt til økningen. Salget i forretningsområdene Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar Energi bidro sterkt til ordreinntaket i første kvartal. Det var mange små og mellomstore kontraktstildelinger i kvartalet, og anbudsflyten innen Samferdsel er lovende.

Viktige nye kontrakter i kvartalet var Stor Oslo Nettplan med Statnett og Hovedinspeksjon 2017 med Statens vegvesen samt Middel Yeywa vannkraftverk i Myanmar. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var Tønsberg sykehus, Campus Ås og Follobanen i Norge, samt Neelum Jhelum i Pakistan og Mount Coffee i Liberia.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. mars 2017 på 1 519,1 millioner kroner og sum egenkapital på 582,6 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 146,9 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal var 9,8 millioner kroner.

Overordnede markedsutsikter forblir ganske positive. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for bransjen generelt. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

Selskapet presenterer resultatet for første kvartal 2017 i dag, 22. mai, kl. 09:00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=52727275


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

     Investorrelasjoner:

          Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans

          Telefon: +47 93 87 05 25

          E-post: ir@multiconsult.no

     Media:

          Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder

          Telefon: +47 91 17 01 88

          E-post: gaute.christensen@multiconsult.no