Multiconsult ASA tredje kvartal 2017 resultat

Report this content

Multiconsult ASA resultat for tredje kvartal 2017 ble påvirket av negativ kalendereffekt på en arbeidsdag mindre i forhold til samme periode i fjor. Debiteringsgraden var lavere enn i fjor og reflekterer lavere prosjektaktivitet og økte ressurser brukt til implementering av nytt ERP-system. En betydelig rammeavtale for Fornebubanen ble tildelt i september. Oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt er vellykket gjennomført, i tråd med ambisjonene i 3-2-1 GO.

Oslo, 9. november 2017 - Netto driftsinntekter i kvartalet økte med 9,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor til 608,8 millioner kroner, grunnet høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av bl.a. Iterio AB, aarhus arkitekterne A/S og Akvator AS. Nytt ERP-system ble implementert i september. Oppstartsproblemer og opplæring i forbindelse med nytt ERP, samt lavere prosjektaktivitet, påvirket debiteringsgraden som falt til 66,6 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Negativ kalendereffekt på en arbeidsdag mindre i kvartalet påvirket netto driftsinntekter. Timeprisene var på et tilsvarende nivå som i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) for tredje kvartal utgjorde 10,5 millioner kroner, en nedgang på 69,4 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor, grunnet høyere driftskostnader.

Konsernets netto driftsinntekter hittil i år økte med 11,9 prosent til 2 147,4 millioner kroner, sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen i netto driftsinntekter var hovedsakelig drevet av høyere produksjon som følge av oppkjøp, samt økt bemanning.

Driftsresultatet (EBIT) hittil i år utgjorde 120,7 millioner kroner, en nedgang på 26,1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere lønnskostnader som følge av ordinær lønnsregulering og økt antall ansatte samt engangskostnader, tilknyttet implementering av nytt ERP-system, påvirket perioden.

«Tredje kvartal er tradisjonelt et utfordrende kvartal på grunn av sommerferien, men jeg er ikke fornøyd med inntjeningen i dette kvartalet, selv om mye skyldes ERP implementeringen. Jeg er veldig fornøyd med tildelingen av den betydelige og faglig prestisjefylte rammeavtalen for Fornebubanen i dette kvartalet. Oppkjøpet av Hjellnes Consult og Johs Holt er ferdigstilt og integrasjonsarbeidet pågår. Dette er et stort skritt mot realiseringen av våre 3-2-1 GO strategiske mål for Norge», sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal var på 2 107,9 millioner kroner, en økning på 27,6 prosent fra i fjor. Ordrereserven til Hjellnes-gruppen på 153,4 millioner kroner er rapportert som ordreinngang og inkludert i ordrereserven per 30. september 2017.

Blant nye viktige kontrakter i kvartalet var Multiconsult Polskas kontrakt for Ełk-Korsze jernbanelinje med PKP Polish Railway i Polen, samt Multiconsult UKs kontrakt med Zesco, Zambias nasjonale kraftforsyning. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var InterCity Haug - Halden og Bergheim helsesenter i Norge, samt Mount Coffee i Liberia.

Totale eiendeler per 30. september 2017 var på 1 662,6 millioner kroner, og sum egenkapital på 586,2 millioner kroner, noe som gjenspeiler utvidelsen av egenkapital i forbindelse med oppkjøpet av Hjellnes-konsernet. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 156,0 millioner kroner. Rentebærende gjeld utgjorde 336,4 millioner kroner, mens netto rentebærende gjeld utgjorde 180,3 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene forblir ganske positive. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for bransjen generelt. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt. Multiconsult vil arbeide med å intensivere salgsarbeidet, forbedre debiteringsgraden, styrke prosjektgjennomføringen og effektivisere hele organisasjonen for å forbedre lønnsomheten og sikre lønnsom vekst.

Selskapet presenterer resultatet for tredje kvartal 2017 i dag, 9. november, kl. 09:00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Presentasjonen holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=67474677.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

     Investorrelasjoner:
         Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans
         Telefon: +47 93 87 05 25
         E-post: ir@multiconsult.no

     Media:
       Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder
       Telefon: +47 91 17 01 88
       E-post: gaute.christensen@multiconsult.no
 
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
 
 

OM MULTICONSULT
Multiconsult er et ledende norsk selskap innen prosjektering og rådgiving, med mer enn 2 800 medarbeidere og 45 kontorer i Norge og internasjonale. Selskapet fokuserer på seks forretningsområder: Bygg & Eiendom, Samferdsel, Fornybar Energi, Olje & Gass, Industri og Vann & Miljø. Med etableringen av Norsk Vandbygningskontor i 1908, har selskapet har en historie som strekker seg over mer enn 100 år.