Multiconsult tredje kvartal 2015

Report this content

Oslo, 6. november 2015 - Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet økte med 3,4 prosent til 56,0 millioner kroner drevet av solid prosjektgjennomføring og høyere debiteringsgrad. Kontinuerlig innsats for å løfte debiteringsgraden gir resultater og bidrar til økning i inntekter. Normale sesongeffekter med ferieavvikling påvirket resultatet som forventet.

Konsernets netto driftsinntekter steg 13,8 prosent til 486,6 millioner kroner, hvorav LINK arkitektur AS bidro med 32,1 millioner kroner og 7,5 prosentpoeng av økningen. Forøvrig var økningen i netto driftsinntekter hovedsakelig drevet av høyere aktivitet innen forretningsområdet Bygg & Eiendom og høyere debiteringsgrad.

«Jeg er svært fornøyd med at vi med oppkjøpet av LINK arkitektur nå har styrket hele verdikjeden og vår konkurranseevne», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal var 1 732,3 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon ble bekreftet med nye ordre innen samtlige forretningsområder. Utvidelser på eksisterende prosjekter som Mt. Coffee i Liberia, samt nye kontrakter som E39 Svegatjørn og energiprosjektet Lyse - Støleheia i Norge bidro positivt i ordrereserven.

Kjøpet av de resterende 68 prosent av aksjene i LINK arkitektur for 108,8 millioner kroner førte til en negativ netto kontantstrøm på 65,8 millioner i kvartalet. Oppkjøpet ventes å resultere i vesentlig verdiskaping gjennom sterkere bånd og styrket samarbeid mellom selskapene. I tillegg utvides det samlede tjenestespekteret i markedet. LINK arkitektur ble inkludert i konsernets regnskap per 1. september 2015.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. september på 1 114,9 millioner kroner og en total egenkapital på 278,8 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 124,9 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av tredje kvartal ga en netto rentebærende eiendel på 89,1 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene ventes fortsatt å være ganske robuste, men varierer innenfor de ulike forretningsområdene. Sterke markedsutsikter ventes innenfor samferdsel og infrastruktur, mens fortsatt lav etterspørsel er ventet innen olje og gass grunnet lavere oljepriser.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

Selskapet vil presentere resultatet for tredje kvartal 2015 i dag, 6. november, kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris. Presentasjonen vil bli kringkastet via web cast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=25258115.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investorrelasjoner:     

    Mirza Koristovic, Leder for investorrelasjoner og finans    
    Telefon: +47 93 87 05 25     
    E-post:
ir@multiconsult.no

Media:     
    Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder     
    Telefon: +47 911 70 188     
    E-post:
gaute.christensen@multiconsult.no

 

OM MULTICONSULT ASA

Multiconsult er ett av Norges ledende selskaper innen prosjektering og rådgiving, med mer enn 2 000 medarbeidere fordelt på 45 kontorer i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll til kunder i Norge og internasjonalt. Multiconsults opererer innenfor forretningsområdene Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Energi, Samferdsel & infrastruktur og Miljø & naturressurser. I 2014 gjennomførte selskapet mer enn 8 000 prosjekter for om lag 3 700 ulike kunder.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.