- Flere må ta ansvar for fiskerikriminalitet

- Norge har vært en pådriver internasjonalt for innsats mot fiskerikriminalitet, nå må flere EU-land følge opp, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun talte i Europaparlamentet onsdag.

Norge tok i initiativ til Interpols arbeid mot fiskerikriminalitet i 2013 og leder i dag organisasjonens arbeidsgruppe. Fem EU-land har sluttet seg til arbeidet, men Aspaker mener det bør være langt flere.

- Hver sjette fisk som importeres til EU er ulovlig fanget. EU-landene har et klart ansvar for å bekjempe fiskerikriminalitet, sier Aspaker.

Aspaker etterlyser et sterkere europeisk lederskap i kampen mot fiskerikriminalitet og ber EU-landene bidra aktivt til økt fokus problemer knyttet til internasjonal organisert kriminalitet i fiskerisektoren i FN-sammenheng.

- Interpols arbeid mot fiskerikriminalitet har gitt resultater. En av de viktige seirene er opprullingen av nettverket som fisket etter patagonsk tannfisk i Sørishavet. Etterforskning og strafferettslige sanksjoner er avgjørende for å få has på fiskerikriminalitet.  Men jobben er ikke gjort før bakmennene er tatt og eierne på land stilles til ansvar, understreker fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker