- Høyere fiskekvoter bra for Norge

- Mer fisk er bra for sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Dette er gode nyheter for både fiskere og industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskernes råd innebærer en dobling av sildekvotene. For makrell er det en økning på 22 prosent og for kolmule hele 73 prosent.

Sandberg fikk nyheten om kvoterådene under sitt besøk i Iran der han er for å åpne markedet for norsk sjømateksport.

- Denne regjeringen har store ambisjoner for vekst i sjømatnæringen og økte kvoter er gode nyheter, sier Sandberg.

Kvoterådene er 646 075 tonn på sild, 994 302 tonn på makrell og 1 342 330 tonn på kolmule. Rådene er satt av det internasjonal råd for havforskning (ICES) og skal sikre bærekraftig fiske. 

Hva som blir de norske kvotene avhenger selvsagt av forhandlingene denne høsten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker